Aktualności16 marca 2016

Mniej wypadków komunikacyjnych, a ubezpieczyciele płacą znacznie więcej

    Według danych zgromadzonych w ogólnopolskiej bazie polis komunikacyjnych opublikowanych w Biuletynie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, wartość wypłacanych w 2015 roku przez ubezpieczycieli świadczeń za szkody osobowe w ubezpieczeniach komunikacyjnych wzrosła rok do roku o 12%. Znaczący wzrost odnotowano pomimo tego, że policyjne statystyki wskazują na 10% spadek liczby rannych i zabitych w ubiegłorocznych wypadkach względem roku poprzedniego.

   Z danych zgromadzonych w bazie UFG wynika, że w ubiegłym roku świadczenia z tytułu szkód osobowych z ubezpieczeń komunikacyjnych trafiły do 170 tys. poszkodowanych. Łączna wartość wypłat to przeszło 1,3 mld złotych. To o 12% więcej niż w ubiegłym roku. Co więcej, udział szkód niemajątkowych w łącznej kwocie wypłat z komunikacyjnego OC stale rośnie. Według szacunków Funduszu na każde 100 zł wypłaconych w 2015 roku z obowiązkowych dla posiadaczy pojazdów polis, blisko 30 zł przeznaczano na pokrycie szkód osobowych. shutterstock_249928627To niemal dwukrotnie więcej, niż siedem lat temu, kiedy na ten cel szło 15 zł. Warto dodać, że na przestrzeni tego czasu liczba zabitych i rannych w wypadkach drogowych zmniejszyła się o niecałe 40%.  

   Wskazuje to na utrzymujący się trend wzrostu wysokości odszkodowań oraz samej liczby zgłoszeń szkód osobowych z OC. Przy czym liczba wypadków drogowych oraz liczba śmiertelnych ofiar tych wypadków systematycznie spada. Wzrost spowodowany jest zgłaszanymi roszczeniami za szkody osobowe dotyczące zdarzeń z lat ubiegłych. Wówczas regulacje prawne nie uwzględniały możliwości m.in. otrzymania zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym.

PF

Udostępnij

Popularne tagi

+ Rozwiń

Porównuj i oszczędzaj!

Mądrze wybieraj ubezpieczenie: komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne, życia i zdrowia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki

Sprawdź

 

Chcesz ubezpieczyć się osobiście?

Spotkaj się z naszym doradcą.

Znajdź placówkę