Ubezpieczenia grupowe jednak z wynagrodzeniem

Posłowie Komisji wyłączyli spod zakazu umowy zawarte na rachunek pracowników i członków ich rodzin oraz samorządów zawodowych lub związków zawodowych.

Piotr Czublun Piotr Czublun
Opublikowano: 10.09.2015, w kategorii:

Praca nad nową ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w Sejmie idzie pełną parą. Sejmowa komisja finansów zdecydowała wczoraj, że nie ma potrzeby zakazywania w każdym przypadku pobierania wynagrodzenia związanego z zawieraniem grupowych umów ubezpieczenia.

Zmianę poparło Ministerstwo Finansów.

Posłowie Komisji wyłączyli spod zakazu umowy zawarte na rachunek pracowników i członków ich rodzin oraz samorządów zawodowych lub związków zawodowych. Według posłów forma ubezpieczenia grupowego jest formułą o wiele tańszą od ubezpieczeń indywidualnych.

UOKiK jak i KNF były przeciwne wyłączeniom spod zakazu pobierania wynagrodzenia. Przedstawiciel Komisji zwracał uwagę, że to pracodawca powinien być zainteresowany tym, żeby swoim pracownikom zapewnić jak najlepszą ochronę ubezpieczeniową jak najmniejszym kosztem, a jednocześnie byłby wynagradzany przez zakład ubezpieczeń. Ponadto dyrektywa o pośrednictwie ubezpieczeniowym mówi, że każdy przejaw w obrocie prawnym działalności związanej z wykonywaniem umów ubezpieczenia, który jest wykonywany za wynagrodzeniem, musi przyjąć formę pośrednictwa ubezpieczeniowego. Wyłączenia mogłyby powodować ryzyko naruszenia dyrektywy.

Potrzeba nowej regulacji sektora ubezpieczeń wypływa z konieczności implementowania do polskiego porządku prawnego dyrektywy Wypłacalność II. Oprócz tego kluczowe dla legislatorów są rozwiązania prokonsumenckie: zapewnienie klientowi informacji o warunkach umowy czy przeprowadzenie przez zakład ubezpieczeń analizy potrzeb ubezpieczanego przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Rozszerzone mają zostać także kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego, która będzie monitorować rynek ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, a także zakazywać lub ograniczać wprowadzanie do obrotu, dystrybucji lub sprzedaży niektórych ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych czy rodzajów działalności finansowej.

Nowe przepisy mają także dać ubezpieczonym prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia na życie o charakterze inwestycyjnym zawartych po dniu wejścia w życie ustawy i możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów przez Rzecznika Finansowego.

Ustawa trafi dziś do drugiego czytania. Miałaby wejść w życie 1 stycznia 2016r.

 

Piotr Czublun
radca prawny/partner

CZUBLUN TRĘBICKI Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.

zestawienie logo_srodek

Polecane wpisy z tej kategorii

Popularne tagi

Mogą spodobać Ci się również

Ubezpieczyciele podsumowują ubiegły rok

Ubezpieczyciele podsumowują ubiegły rok

Podsumowanie pierwszego kwartału 2015 r.

Podsumowanie pierwszego kwartału 2015 r.

PZU wchodzi na rynek Lloyd’s

PZU wchodzi na rynek Lloyd’s