Aktualności25 maja 2018

Sejm przyjął nowelę Prawa o ruchu drogowym

Sejm przyjął ważną dla wszystkich kierowców nowelę Prawa o ruchu drogowym. Przegłosowane podczas obrad 9 maja przepisy przewidują, że kierowcy pojazdów zarejestrowanych w Polsce nie będą musieli mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego (DR/PC) oraz dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC ppm), jeśli poruszają się po terytorium Polski.

Obecnie kierowca, który nie posiada przy sobie wymaganych dokumentów, podlega karze grzywny do 250 zł lub karze nagany. Potwierdzenie posiadania DR/PC i ważnej polisy OC będzie następowało przez organ kontroli ruchu drogowego w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP). W noweli zaproponowano także optymalizację działań związanych z wdrożeniem systemu CEPiK 2.0. Poszczególne rozwiązania będą wprowadzane w terminach ogłaszanych w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Zapewni to stopniowe wprowadzanie nowych funkcji systemu.

Wspomniane propozycje z założenia mają prowadzić do m.in. ujednolicenie danych gromadzonych w Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK) z zakresem danych o osobach i jednostkach uczestniczących w nabywaniu uprawnień do kierowania. Dotyczy to danych gromadzonych w lokalnych ewidencjach i rejestrach przez starostów, marszałków województw i wojewodów. Celem ma być również zwiększona dostępność danych, m.in. przez wprowadzenie nowych możliwości pozyskiwania danych z Centralnej Ewidencji Kierowców do ponownego, nieodpłatnego wykorzystania (za pomocą interfejsów wymiany danych).

Projekt zmian w ustawie trafi do Senatu. Nowe przepisy zaczną obowiązywać już 4 czerwca.

WT

Udostępnij

Popularne tagi

+ Rozwiń

MOGĄ SPODOBAĆ CI SIĘ RÓWNIEŻ

Aktualności 5 listopada 2019

Allianz ograniczy emisję CO2

Czytaj dalej
Aktualności 8 lipca 2016

Cała prawda o UKFkach

Czytaj dalej

Porównuj i oszczędzaj!

Mądrze wybieraj ubezpieczenie: komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne, życia i zdrowia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki

Sprawdź

 

Chcesz ubezpieczyć się osobiście?

Spotkaj się z naszym doradcą.

Znajdź placówkę