Aktualności8 listopada 2018

Trzy ważne dla ubezpieczeń ustawy przyjęte przez senat

26 października Izba Wyższa przyjęła trzy projekty ustaw o dużym znaczeniu dla branży ubezpieczeniowej: o Pracowniczych Planach Kapitałowych, o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z niedozwolonego czynu oraz nowelizację ustawy o ubezpieczeniach upraw i zwierząt gospodarczych.

Pierwsza z wymienionych ustaw tworzy ramy prawne funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych – powszechnego i dobrowolnego systemu oszczędzania skierowanego do ok. 11,5 mln osób zatrudnionych. PPK mają umożliwić gromadzenie długoterminowych oszczędności, wypłacanych po zakończeniu aktywności zawodowej. Podmioty zatrudniające będą musiały m.in. utworzyć pracownicze programy kapitałowe (PPK) dla wszystkich osób, za które odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne. Środki zgromadzone w programie przez uczestnika systemu Planów będą stanowić jego prywatną własność i zostaną wypłacone po osiągnięciu przez niego 60. roku życia.

Celem ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z niedozwolonego czynu przygotowanego przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu na wniosek Komisji Budżetu i Finansów Publicznych jest zwiększenie zakresu ochrony poszkodowanych w wyniku czynów niedozwolonych i korzystających z usług kancelarii odszkodowawczych.

Znowelizowana ustawa o ubezpieczeniach upraw i zwierząt gospodarskich pozwoli zawierać dotowane umowy ubezpieczenia zawierające ryzyko suszy większej liczbie producentów rolnych. Będą oni mogli sami zdecydować, na ile chcą się ubezpieczyć od ryzyka suszy, wybierając poziom zmniejszenia odszkodowania – o 20, 25 albo 30% sumy ubezpieczenia – w zamian za niższą składkę. Zachowany zostanie udział własny rolnika w ubezpieczeniu na poziomie 10% wartości szkody w przypadku ubezpieczeń od wszystkich ryzyk z wyłączeniem suszy. Nowe przepisy powinny przyczynić się do wzrostu zainteresowania producentów rolnych umowami ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka suszy – możliwość kupna ubezpieczenia w przystępnej cenie w praktyce może prowadzić do zwiększenia powierzchni chronionych upraw.

Pierwszy i trzeci akt zostaną skierowane do podpisu przez prezydenta, a drugi wróci do dalszych prac w sejmie.

WT

Udostępnij

Popularne tagi

+ Rozwiń

Porównuj i oszczędzaj!

Mądrze wybieraj ubezpieczenie: komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne, życia i zdrowia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki

Sprawdź

 

Chcesz ubezpieczyć się osobiście?

Spotkaj się z naszym doradcą.

Znajdź placówkę