Aktualności10 maja 2018

UFG: najnowsze dane dot. braku polisy OC

Z ostatniej analizy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) wynika, że najczęstszą przyczyną braku OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w latach 2013-17 było wygaśnięcie polisy poprzedniego właściciela po zakupie używanego auta (37% spraw). Brak polisy OC najczęściej wynika z nieznajomości przepisów i błędnego postępowania nowego właściciela po zakupie auta, dlatego UFG podkreśla znaczenie uświadamiania osobom kupującym używany pojazd, że mogą korzystać z OC zbywcy tylko do końca okresu, który widnieje na polisie.

Drugą istotną przyczyną było nieopłacenie raty składki za OC, powodujące wygaśnięcie umowy ubezpieczenia (24%). Niemal równie często powodem było przekonanie, że niesprawny i nieużytkowany pojazd nie wymaga wykupienia ubezpieczenie (20%). Kolejne pozycje na liście zajmują brak pieniędzy na opłacenie składki oraz opóźnienie przy zawarciu polisy OC po zakupie nowego pojazdu lub po rejestracji auta sprowadzonego z zagranicy.

UFG w swoim raporcie podkreśla, że wzrosła wykrywalność kierowców bez polisy OC, a system ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest coraz szczelniejszy. Fundusz od ponad sześciu lat rozwija własne narzędzia do typowania nieubezpieczonych, zwłaszcza dzięki informacjom z ogólnopolskiej bazy polis komunikacyjnych. Od początku 2013 r. do końca 2017 r. UFG wykrył łącznie ponad 61 tysięcy nieubezpieczonych. Dodatkowo, tak jak przed uruchomieniem bazy polis komunikacyjnych, instytucja otrzymuje informacje o potencjalnych nieubezpieczonych dzięki kontrolom tzw. organów zewnętrznych, przede wszystkim policji, wydziałów komunikacji i straży granicznej.

Według Elżbiety Wanat – Połeć, prezes UFG, w ciągu ostatnich pięciu lat udział nieubezpieczonych wykrytych dzięki kontrolom własnym UFG zwiększył się z 30 do 60%. (w ogólnej liczbie zidentyfikowanych osób bez OC). Bez udziału właściciela pojazdu identyfikowanych jest już sześciu na dziesięciu nieubezpieczonych. Działania te są również zbieżne z projektem rozwiązań eliminujących papierowe dokumenty, w tym również polisy, co zapowiada Ministerstwo Cyfryzacji przy modernizacji CEPiK. Aktualnie Fundusz szacuje, że w Polsce może być około  80-90 tysięcy nieubezpieczonych pojazdów, co stanowi 0,4-0,5%wszystkich pojazdów biorących udział w ruchu.

WT

Udostępnij

Popularne tagi

+ Rozwiń

Porównuj i oszczędzaj!

Mądrze wybieraj ubezpieczenie: komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne, życia i zdrowia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki

Sprawdź

 

Chcesz ubezpieczyć się osobiście?

Spotkaj się z naszym doradcą.

Znajdź placówkę