Aktualny stan wypłat zadośćuczynień w Polsce

W 2015 roku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłacił łącznie ponad 90 mln złotych za szkody osobowe w wypadkach

Paulina Fabrycka Paulina Fabrycka
Opublikowano: 31.05.2016, w kategorii:

W 2015 roku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłacił łącznie ponad 90 mln złotych za szkody osobowe w wypadkach spowodowanych przez nieubezpieczonych lub nieznanych sprawców. Blisko 70% wszystkich wypłat zostało dokonanych na podstawie własnego postępowania Funduszu, pozostałe 30% musiały zostać rozstrzygnięte przez sąd.

 

Jak wynika z opublikowanego przez UFG raportu, podsumowującego wypłaty zadośćuczynień w 2015 r., ofiary wypadków za poniesioną szkodę osobową domagały się średnio 72 tys. zł. Z czego średnio jedynie 8% żądanej sumy dotyczyło kosztów leczenia i rehabilitacji, a ponad 90% miało zrekompensować cierpienie fizyczne i psychiczne. Jednak sądy w dużym stopniu ograniczają wartości wypłacanych roszczeń – średnio o 60% od pierwotnie żądanej kwoty. W rezultacie realna suma wypłaty odszkodowania, oscyluje w granicy 30 tys. zł.

 

– W powszechnej świadomości funkcjonuje mit, że sądy przyznają – zgodnie z roszczeniami poszkodowanych – bardzo wysokie świadczenia za szkody osobowe. Nie do końca znajduje to jednak potwierdzenie w naszych statystykach. Pokazują one bowiem, że sądy bardzo starannie miarkują roszczenia za ból i cierpienie osób poszkodowanych w wypadkach drogowych i znacznie ograniczają – w stosunku do roszczeń – poziom kwot zasądzanych z polisy OC sprawcy wypadku – tłumaczy Sława Cwalińska Weychert, wiceprezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

 

Do łącznej kwoty, wypłaconych w zeszłym roku przez UFG świadczeń, wlicza się także odszkodowania wypłacone osobom „pośrednio” poszkodowanym, czyli rodzinom osób, które poniosły śmierć w wypadkach spowodowanych przez nieznanych bądź nieubezpieczonych kierowców. W takich przypadkach roszczenia wynosiły średnio 50 tys. złotych, jednak realna suma wypłaconego zadośćuczynienia również była znacznie niższa, co w rezultacie oznaczało średnie odszkodowania na poziomie 25 tys. zł.

 

W wypłacanych sumach odszkodowań widać duże dysproporcje, dlatego też aktualnie toczą się prace nad stworzeniem ogólnych zasad, które jasno określałyby sumy świadczeń przyznawanych w konkretnych szkodach osobowych. Z badań przeprowadzonych na potrzeby raportu UFG wynika, że 54% respondentów opowiedziała się za wprowadzeniem tego typu rozwiązania. Warto również dodać, że tego rodzaju wytyczne przyczynią się do ujednolicenia systemu wypłacanych odszkodowań, a co za tym idzie ułatwią i przyśpieszą cały proces ubiegania się o odszkodowanie.

Polecane wpisy z tej kategorii

Popularne tagi

Mogą spodobać Ci się również

Odszkodowanie bez względu na pomoc publiczną

Odszkodowanie bez względu na pomoc publiczną

Mniej pojazdów bez obowiązkowego OC

Mniej pojazdów bez obowiązkowego OC

Podatek bankowy wpłynął na wzrost cen OC

Podatek bankowy wpłynął na wzrost cen OC