Aktualności31 maja 2016

Aktualny stan wypłat zadośćuczynień w Polsce

W 2015 roku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłacił łącznie ponad 90 mln złotych za szkody osobowe w wypadkach spowodowanych przez nieubezpieczonych lub nieznanych sprawców. Blisko 70% wszystkich wypłat zostało dokonanych na podstawie własnego postępowania Funduszu, pozostałe 30% musiały zostać rozstrzygnięte przez sąd.

 

Jak wynika z opublikowanego przez UFG raportu, podsumowującego wypłaty zadośćuczynień w 2015 r., ofiary wypadków za poniesioną szkodę osobową domagały się średnio 72 tys. zł. Z czego średnio jedynie 8% żądanej sumy dotyczyło kosztów leczenia i rehabilitacji, a ponad 90% miało zrekompensować cierpienie fizyczne i psychiczne. Jednak sądy w dużym stopniu ograniczają wartości wypłacanych roszczeń – średnio o 60% od pierwotnie żądanej kwoty. W rezultacie realna suma wypłaty odszkodowania, oscyluje w granicy 30 tys. zł.

 

– W powszechnej świadomości funkcjonuje mit, że sądy przyznają – zgodnie z roszczeniami poszkodowanych – bardzo wysokie świadczenia za szkody osobowe. Nie do końca znajduje to jednak potwierdzenie w naszych statystykach. Pokazują one bowiem, że sądy bardzo starannie miarkują roszczenia za ból i cierpienie osób poszkodowanych w wypadkach drogowych i znacznie ograniczają – w stosunku do roszczeń – poziom kwot zasądzanych z polisy OC sprawcy wypadku – tłumaczy Sława Cwalińska Weychert, wiceprezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

 

Do łącznej kwoty, wypłaconych w zeszłym roku przez UFG świadczeń, wlicza się także odszkodowania wypłacone osobom „pośrednio” poszkodowanym, czyli rodzinom osób, które poniosły śmierć w wypadkach spowodowanych przez nieznanych bądź nieubezpieczonych kierowców. W takich przypadkach roszczenia wynosiły średnio 50 tys. złotych, jednak realna suma wypłaconego zadośćuczynienia również była znacznie niższa, co w rezultacie oznaczało średnie odszkodowania na poziomie 25 tys. zł.

 

W wypłacanych sumach odszkodowań widać duże dysproporcje, dlatego też aktualnie toczą się prace nad stworzeniem ogólnych zasad, które jasno określałyby sumy świadczeń przyznawanych w konkretnych szkodach osobowych. Z badań przeprowadzonych na potrzeby raportu UFG wynika, że 54% respondentów opowiedziała się za wprowadzeniem tego typu rozwiązania. Warto również dodać, że tego rodzaju wytyczne przyczynią się do ujednolicenia systemu wypłacanych odszkodowań, a co za tym idzie ułatwią i przyśpieszą cały proces ubiegania się o odszkodowanie.

Udostępnij

Popularne tagi

+ Rozwiń

Porównuj i oszczędzaj!

Mądrze wybieraj ubezpieczenie: komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne, życia i zdrowia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki

Sprawdź

 

Chcesz ubezpieczyć się osobiście?

Spotkaj się z naszym doradcą.

Znajdź placówkę