Strefa Agenta15 lipca 2015

Czego nie obejmie polisa mieszkaniowa?

Po prezentowanych w zeszłym miesiącu ubezpieczeniach AC postanowiliśmy przypomnieć o wyłączeniach w polisach mieszkaniowych. Warto o nich pamiętać, aby w razie potrzeby szczegółowo przedstawić je klientowi.

 

W przypadku każdego bez wyjątku ubezpieczenia towarzystwa określają katalog sytuacji, w których nie biorą na siebie odpowiedzialności za powstanie i naprawę szkody. Klienci powinni mieć świadomość, że nawet skorzystanie z ochrony all risks, a zatem ubezpieczenie na – wydawałoby się – wszelkie możliwe okoliczności, niesie za sobą pewne zagrożenie nieotrzymania rekompensaty. O jakich podstawowych wyłączeniach odpowiedzialności możemy mówić?

 

Odpowiadając na to pytanie eksperci Rzecznika Ubezpieczonych w artykule „Czym są wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej i jakie wyłączenia można spotkać w ubezpieczeniach domów i mieszkań?” wskazują na szkody będące następstwem:

 • umyślnego działania lub w przypadku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego oraz osób z którymi pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • prac górniczych tzn. tąpnięcia, osunięcie itp., których przyczyn pozostają w związku z pracami górniczymi,
 • działania energii jądrowej, wojny, trzęsienia ziemi, zamieszek, aktu  terroryzmu,
 • naturalnego zużycia lub starzenia się ubezpieczonego mienia w związku z jego normalnym użytkowaniem lub eksploatacją, np. długotrwałe i systematyczne zawilgocenie,
 • obowiązku zapłaty kar sądowych lub administracyjnych oraz kar umownych,
 • czynności wynikających z wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • przepięć elektrycznych tzn. gwałtownych zmian poziomu napięcia w instalacji elektrycznej,
 • uszkodzenia, zniszczenia lub utraty przedmiotów przyjętych przez ubezpieczającego do używania przechowania lub naprawy,
 • przemarzania ścian i przenikania wód gruntowych,
 • pleśni i zagrzybienia.

 

Te powyższe kategorie mogą być dodatkowo rozszerzone o wyłączenia ze względu na rodzaj zniszczonego, straconego lub uszkodzonego mienia:

 • przedmiotach zabytkowych, dziełach sztuki, kolekcjach,
 • papierach wartościowych, kartach płatniczych, kredytowych, debetowych,
 • powstałe w przedmiotach ze srebra, złota i platyny, biżuterii, w dziełach sztuki, pieniądzach i innych środkach płatniczych,
 • dokumentach, rękopisach, danych zawartych na nośnikach, informacji,
 • programach komputerowych,
 • mieniu nieokreślonym we wniosku ubezpieczeniowym,
 • budynkach w trakcie, w związku z budową, rozbudową lub przebudową,
 • mieniu ruchomym pozostawionym na balkonach, tarasach.

 

Wszystkie te powyższe wyłączenia czy ograniczenia odpowiedzialności należy dodatkowo skomentować. Wielu ubezpieczycieli zgadza się bowiem uszczuplić zakres sytuacji, w których nie wypłaca odszkodowania, jeżeli klient skorzysta z dodatkowych klauzul. Może się więc okazać, że pierwotne wyłączenie ryzyka wandalizmu (np. graffiti) zostanie dołączone do ubezpieczenia. Podobnie sytuacja może wyglądać m.in. w przypadku powodzi. Oznacza to, że zawsze przed zakupem polisy należy szczegółowo zapoznać się z katalogiem wykluczeń i wspólnie z doradcą poszukać optymalnego, dopasowanego do indywidualnych potrzeb rozwiązania.

Udostępnij

Popularne tagi

+ Rozwiń

MOGĄ SPODOBAĆ CI SIĘ RÓWNIEŻ

Strefa Agenta 31 października 2018

Media o nas – październik 2018

Czytaj dalej
Strefa Agenta 14 września 2016

Niezbędnik współczesnego agenta

Czytaj dalej
Strefa Agenta 27 października 2015

Media o nas – Październik 2015

Czytaj dalej

Porównuj i oszczędzaj!

Mądrze wybieraj ubezpieczenie: komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne, życia i zdrowia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki

Sprawdź

 

Chcesz ubezpieczyć się osobiście?

Spotkaj się z naszym doradcą.

Znajdź placówkę