Czego nie obejmie polisa mieszkaniowa?

Klienci muszą mieć świadomość, że nawet ochrona all risks - ubezpieczenie na wszelkie okoliczności, niesie za sobą zagrożenie nieotrzymania odszkodowania.

Admin Administrator Admin Administrator
Opublikowano: 15.07.2015, w kategorii:

Po prezentowanych w zeszłym miesiącu ubezpieczeniach AC postanowiliśmy przypomnieć o wyłączeniach w polisach mieszkaniowych. Warto o nich pamiętać, aby w razie potrzeby szczegółowo przedstawić je klientowi.

 

W przypadku każdego bez wyjątku ubezpieczenia towarzystwa określają katalog sytuacji, w których nie biorą na siebie odpowiedzialności za powstanie i naprawę szkody. Klienci powinni mieć świadomość, że nawet skorzystanie z ochrony all risks, a zatem ubezpieczenie na – wydawałoby się – wszelkie możliwe okoliczności, niesie za sobą pewne zagrożenie nieotrzymania rekompensaty. O jakich podstawowych wyłączeniach odpowiedzialności możemy mówić?

 

Odpowiadając na to pytanie eksperci Rzecznika Ubezpieczonych w artykule „Czym są wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej i jakie wyłączenia można spotkać w ubezpieczeniach domów i mieszkań?” wskazują na szkody będące następstwem:

 • umyślnego działania lub w przypadku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego oraz osób z którymi pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • prac górniczych tzn. tąpnięcia, osunięcie itp., których przyczyn pozostają w związku z pracami górniczymi,
 • działania energii jądrowej, wojny, trzęsienia ziemi, zamieszek, aktu  terroryzmu,
 • naturalnego zużycia lub starzenia się ubezpieczonego mienia w związku z jego normalnym użytkowaniem lub eksploatacją, np. długotrwałe i systematyczne zawilgocenie,
 • obowiązku zapłaty kar sądowych lub administracyjnych oraz kar umownych,
 • czynności wynikających z wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • przepięć elektrycznych tzn. gwałtownych zmian poziomu napięcia w instalacji elektrycznej,
 • uszkodzenia, zniszczenia lub utraty przedmiotów przyjętych przez ubezpieczającego do używania przechowania lub naprawy,
 • przemarzania ścian i przenikania wód gruntowych,
 • pleśni i zagrzybienia.

 

Te powyższe kategorie mogą być dodatkowo rozszerzone o wyłączenia ze względu na rodzaj zniszczonego, straconego lub uszkodzonego mienia:

 • przedmiotach zabytkowych, dziełach sztuki, kolekcjach,
 • papierach wartościowych, kartach płatniczych, kredytowych, debetowych,
 • powstałe w przedmiotach ze srebra, złota i platyny, biżuterii, w dziełach sztuki, pieniądzach i innych środkach płatniczych,
 • dokumentach, rękopisach, danych zawartych na nośnikach, informacji,
 • programach komputerowych,
 • mieniu nieokreślonym we wniosku ubezpieczeniowym,
 • budynkach w trakcie, w związku z budową, rozbudową lub przebudową,
 • mieniu ruchomym pozostawionym na balkonach, tarasach.

 

Wszystkie te powyższe wyłączenia czy ograniczenia odpowiedzialności należy dodatkowo skomentować. Wielu ubezpieczycieli zgadza się bowiem uszczuplić zakres sytuacji, w których nie wypłaca odszkodowania, jeżeli klient skorzysta z dodatkowych klauzul. Może się więc okazać, że pierwotne wyłączenie ryzyka wandalizmu (np. graffiti) zostanie dołączone do ubezpieczenia. Podobnie sytuacja może wyglądać m.in. w przypadku powodzi. Oznacza to, że zawsze przed zakupem polisy należy szczegółowo zapoznać się z katalogiem wykluczeń i wspólnie z doradcą poszukać optymalnego, dopasowanego do indywidualnych potrzeb rozwiązania.

Polecane wpisy z tej kategorii

Popularne tagi

Mogą spodobać Ci się również

Skutki wandalizmu pod kontrolą

Skutki wandalizmu pod kontrolą

Projekt nowelizacji ustawy dystrybucyjnej przyjęty przez Senat

Projekt nowelizacji ustawy dystrybucyjnej przyjęty przez Senat

OC dla kierowców wciąż tanie i drogie

OC dla kierowców wciąż tanie i drogie