Strefa Agenta11 sierpnia 2015

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – czego nie obejmie polisa?

Ubezpieczenie odpowiedzialności OC w życiu prywatnym to bardzo praktyczny produkt, który przydaje się w codziennym życiu, często stanowiąc realną ochronę finansów posiadacza polisy. Przystępna cena OC w życiu prywatnym on-line powoduje wzrost popularności tego rodzaju polis. Zakres działania ubezpieczenia OC osoby fizycznej jest szeroki, ale warto przypomnieć czego nie obejmuje. Znajomość wyłączeń pomoże klientowi rozwiać jego wątpliwości, a to może mieć duże znaczenie w kontekście zabezpieczenia się na wypadek ewentualnych roszczeń osób trzecich.

Co to jest odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym?

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym gwarantuje rekompensatę szkód osobowych lub rzeczowych wyrządzonych osobom trzecim, zarówno w domu jak i poza nim, a także za granicą. Obejmuje wszystkich domowników. To produkt dobrowolny, stąd ubezpieczyciele zastrzegają sobie szereg zdarzeń, które wykluczają ochronę ubezpieczeniową. Część wyłączeń to wyłączenia bezwzględne, niektóre natomiast są na tyle elastyczne, że za opłatą dodatkowej składki zostaną one włączone do zakresu ochrony polisy. Zakres wyłączeń ma wpływ na to, ile finalnie kosztuje ubezpieczenie OC osoby fizycznej. W poniższym poradniku prezentujemy najczęściej spotykane ograniczenia odpowiedzialności:

  • Szkody umyślne i szkody wyrządzone osobom bliskim

Szkody spowodowane umyślnie stanowią powszechne wyłączenie w umowach OC w życiu prywatnym, podobnie jak wszystkie zdarzenia, które wyrządzono osobom bliskim ubezpieczonemu i przez niego zatrudnionym przy wykonywaniu jakichkolwiek czynności w gospodarstwie domowym. Kolejnym w tej kategorii wyłączeń jest wykluczenie z odpowiedzialności ubezpieczyciela strat spowodowanych przez pomoc domową bądź opiekunkę do dzieci na skutek podejmowania czynności, które nie mieszczą się w jej zakresie obowiązków.

  • Alkohol, dobra osobiste, własność intelektualna, kary

Kolejne bardzo często spotykane wyłączenie w zakresie prywatnego ubezpieczenia w życiu prywatnym to szkody powstałe po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. Kategorię tę uzupełnia zwolnienie ubezpieczyciela z odpowiedzialności w sytuacji, gdy szkoda została wyrządzona na skutek naruszenia dóbr osobistych, praw własności intelektualnej albo wiąże się z zapłatą wszelkich kar pieniężnych (grzywna, odszkodowanie, należności wynikające bezpośrednio z prawa).

  • Wyczynowe uprawianie sportu

Wszyscy ubezpieczyciele wyłączają z zakresu ubezpieczenia OC w życiu prywatnym wyczynowe uprawianie sportu, amatorskie uprawianie sportów wysokiego ryzyka, do czego zalicza się m.in. lotnictwo, sporty walki, nurkowanie i sporty motorowodne, skoki na bungy i wszystkie inne, wymienione przez  ubezpieczyciela w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia jako niebezpieczne. Wyłączenie to najczęściej nie zalicza się do bezwzględnych – większość ubezpieczycieli za dopłatą dodatkowej składki poszerzy zakres ubezpieczenia, eliminując powyższe ograniczenie.

  • Działalność zawodowa

Jak widać już po nazwie ubezpieczenia OC chroni nas tylko w sytuacjach, które wydarzają się w życiu prywatnym. Jeśli spowodowana przez ubezpieczonego szkoda wydarzy się w związku z działalnością zawodową bądź prowadzeniem firmy, towarzystwo ubezpieczeniowe nie uzna swojej odpowiedzialności. Ochrona przed takimi zdarzeniami możliwa jest natomiast w ramach odrębnego produktu, przeznaczonego  dla czynności zarobkowych, np. OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

  • Choroby zakaźne i brak szczepień

Jednym z głównych wyłączeń odpowiedzialności są straty poniesione przez ubezpieczonego wskutek przeniesienia się chorób zakaźnych. Kategorię tę uzupełniają szkody wyrządzone przez należące do ubezpieczonego zwierzęta domowe nieposiadające aktualnych i wymaganych prawem szczepień.

  • Broń palna i egzotyczne zwierzęta

OC w życiu prywatnym nie ochroni też zwolenników polowań na dzikie zwierzęta i innych użytkowników broni palnej, jeśli szkoda związana była z ich myśliwską pasją. Mogą oni zwrócić się po ochronę do towarzystw, które umożliwiają wykupienie specjalnej klauzuli dodatkowej. Obejmuje ona zdarzenia z tytułu uczestnictwa w polowaniach i korzystania z myśliwskiej broni palnej, również wywołane przez psy wykorzystywane w polowaniach (ubezpieczenie OC psa). Analogicznie wygląda sytuacja posiadaczy egzotycznych zwierząt oraz zwierząt trzymanych w celach hodowlanych bądź handlowych.

  • Przedmioty wartościowe

Zniszczenie, zaginięcie lub kradzież gotówki, dzieł sztuki, biżuterii, kamieni szlachetnych, papierów wartościowych, zbiorów kolekcjonerskich oraz wszelkich dokumentów i nośników danych – utrata mienia we wszystkich powyższych okolicznościach spowoduje, że nie będziemy mogli liczyć na pomoc ubezpieczyciela w ramach OC w życiu prywatnym.  

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – dlaczego warto?

Wszystkie powyższe wyłączenia mogą powodować wrażenie, że OC w życiu prywatnym jest mocno okrojonym ubezpieczeniem. Nie jest to jednak prawda. Prywatne OC na życie działa wtedy, kiedy naprawdę tego potrzebujemy, zapewniając realną ochronę naszej kieszeni. Pogryzienie przechodnia przez naszego psa (będąc właścicielem zwierzęcia, warto znać np. cenę ubezpieczenia psa), potrącenie go rowerem, dziecko wybijające piłką okno na podwórzu, zalanie sąsiada, nieodśnieżenie posesji, przez co listonosz złamie nogę – to wszystko realne sytuacje dnia codziennego, w których pomoże nam OC w życiu prywatnym. Wyłączenia zwiększają jedynie pewność ubezpieczycieli, że katalog sytuacji, w których muszą przejąć odpowiedzialność nie zostanie za bardzo rozszerzony, a ubezpieczeni nie będą podejmować zbędnego ryzyka.

Udostępnij

Popularne tagi

+ Rozwiń

MOGĄ SPODOBAĆ CI SIĘ RÓWNIEŻ

Strefa Agenta 23 grudnia 2019

Branżowe przepowiednie 2020

Czytaj dalej
Strefa Agenta 30 marca 2020

Media o nas – marzec 2020

Czytaj dalej

Porównuj i oszczędzaj!

Mądrze wybieraj ubezpieczenie: komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne, życia i zdrowia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki

Sprawdź

Na lotnisku uświadomiłam sobie, że nie mam żadnego ubezpieczenia na podróż. Wyszukałam w tablecie porównywarkę i w ciągu kilku minut miałam polisę na mailu. Polecam Superpolisę w sytuacjach podbramkowych 🙂

Zofia Kwiatkowska z Poznania

Ubezpieczenie mieszkania kupiłam podczas niedzielnych zakupów w galerii handlowej. Agentka dopasowała ubezpieczenie do moich potrzeb. Blisko, szybko i wygodnie 🙂

Iwona Tetelmajer z Pasłęka

Szukając ubezpieczenia na samochód zadzwoniłam na nr 801 000 000. Porównałam oferty kilkunastu towarzystw i kupiłam dużo tańsze OC, niż proponował poprzedni ubezpieczyciel!

Alicja Żuławska z Warszawy