Czego nie obejmie polisa OC w życiu prywatnym?

To bardzo przydatny produkt, który w najczęstszych przypadkach stanowi realną ochronę finansów posiadacza polisy.

Admin Administrator Admin Administrator
Opublikowano: 11.08.2015, w kategorii:

Kolejny raz podejmujemy przydatny sprzedażowo temat wyłączeń odpowiedzialności. Tym razem przyglądamy się umowom ubezpieczenia OC w życiu prywatnym. Warto pamiętać o wykluczeniach w tym produkcie i w razie potrzeby pomóc klientowi rozwiać jego wątpliwości w kontekście zabezpieczenia się na wypadek ewentualnych roszczeń osób trzecich.

 

Jako że OC w życiu prywatnym jest produktem dobrowolnym, ubezpieczyciele zastrzegają sobie szereg zdarzeń prowadzących do powstania szkody, które na podstawie umowy są wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej. Co istotne, część z nich z ochrony ubezpieczeniowej wyłączonych jest bezwzględnie, natomiast niektóre wyłączenia są na tyle elastyczne, że dopłacając dodatkową składkę można je dodać do ochrony polisy. Poniżej prezentujemy najczęstsze ograniczenia odpowiedzialności:

 

  • Szkody umyślne lub wyrządzone osobom bliskim

Powszechnym wyłączeniem w umowach OC w życiu prywatnym są szkody, które zostały spowodowane umyślnie. Do katalogu wyłączeń zaliczyć należy także wszystkie zdarzenia, które wyrządzono osobom bliskim ubezpieczonemu i przez niego zatrudnionych podczas wykonywania jakichkolwiek czynności w gospodarstwie domowym. Równie często spotykanym ograniczeniem jest wyłączenie z odpowiedzialności ubezpieczyciela strat wyrządzonych przez pomoc domową lub opiekunkę do dzieci wskutek czynności niemieszczących się w jej zakresie obowiązków.

 

  • Alkohol i własność intelektualna

Nie można zapomnieć, że wyłączone są także szkody powstałe po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających. Podobnie ubezpieczyciel nie przejmie na siebie odpowiedzialności, jeżeli szkoda została wyrządzona wskutek naruszenia dóbr osobistych lub praw własności intelektualnej, a także polegających na zapłacie wszelkich kar pieniężnych (grzywien, odszkodowań czy należności wynikających z prawa).

 

  • Wyczynowe uprawianie sportu

Stosowanym przez wszystkich ubezpieczycieli wyłączenie dotyczy wyczynowego uprawiania sportu lub amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka, czyli m.in. lotnictwa, sportów walki, nurkowania, sportów motorowodnych, skoków na bungy i wszystkich inne, które przez ubezpieczyciela zostaną uznane za niebezpieczne (każde OWU zawiera ich szczegółową listę). Jednak dopłacając dodatkową składkę polisę ubezpieczeniową zazwyczaj można poszerzyć i tym samym wyeliminować to ograniczenie.

 

  • Działalność zawodowa

OC, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy tylko sytuacji, które wydarzyły się w życiu prywatnym ubezpieczonego. Wszelkie szkody powstałe w związku z działalnością zawodową czy prowadzeniem firmy nie kwalifikują się do likwidacji przez ubezpieczyciela. Aby było to możliwe, należy zaopatrzyć się w odrębny produkt dedykowany czynnościom zarobkowym (np. OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej).

 

  • Choroby zakaźne

Do podstawowych wyłączeń odpowiedzialności zalicza się również straty poniesione wskutek przeniesienia chorób zakaźnych. Do tej kategorii należy też zaliczyć szkody wyrządzone przez należące do ubezpieczonego zwierzęta domowe, które nie mają aktualnych i wymaganych szczepień.

 

  • Broń palna i egzotyczne zwierzęta

Wyłączenia potrafią też być dość egzotyczne (dosłownie) – miłośnicy polowań i inni użytkownicy broni palnej nie mogą liczyć na OC w życiu prywatnym, jeśli szkoda nastąpiła w odniesieniu do ich hobby. Zainteresowani taką ochroną powinni zwrócić się do towarzystw umożliwiających wykupienie specjalnej klauzuli dodatkowej obejmującej zdarzenia z tytułu uczestnictwa w polowaniach oraz używania myśliwskiej broni palnej, a także włączającej do polisy szkody wyrządzone przez psy wykorzystywane w celach myśliwskich. Podobnie jest w przypadku posiadania zwierząt egzotycznych, a także tych utrzymywanych w celach hodowlanych i handlowych.

 

  • Przedmioty wartościowe

Ubezpieczenie obejmuje szkody na zdrowiu i mieniu, ale i od tego są wyjątki. Na finansową pomoc ubezpieczyciela w ramach OC w życiu prywatnym nie można liczyć w przypadku zniszczenia, zginięcia lub kradzieży gotówki, dzieł sztuki, biżuterii, kamieni szlachetnych, papierów wartościowych, a także zbiorów o charakterze kolekcjonerskim oraz wszelkiego rodzaju dokumentów i nośników danych.

 

Lista jest co prawda dość długa, ale nie należy budować w kliencie przekonania, że OC w życiu prywatnym to tak naprawdę same wyłączenia. W rzeczywistości jest to bardzo przydatny produkt, który w najczęstszych przypadkach stanowi realną ochronę finansów posiadacza polisy. To m.in. zalanie sąsiada czy potrącenie kogoś na nartach lub rowerze. Bo szkody przeważnie wynikają z oczywistych zdarzeń, a ubezpieczyciele chcą mieć tylko pewność, że katalog sytuacji, w których muszą przejąć odpowiedzialność nie zostanie zanadto rozszerzony.

Polecane wpisy z tej kategorii

Popularne tagi

Mogą spodobać Ci się również

Lamparty 2017 rozdane

Lamparty 2017 rozdane

Czy suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC może się wyczerpać?

Czy suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC może się wyczerpać?

Spada liczba skarg składanych do Rzecznika Finansowego

Spada liczba skarg składanych do Rzecznika Finansowego