Strefa Agenta25 stycznia 2017

Dlaczego Twój klient powinien zapoznać się z poradnikiem dotyczącym zadośćuczynień?

Ustalenie zakresu doznanych szkód osobowych uznać można za jeden z trudniejszych obszarów działalności ubezpieczeniowej. Proces ustalania i wypłaty świadczeń z umów komunikacyjnego OC od zawsze budzi kontrowersje. Od dłuższego czasu problem ten rozwiązać próbuje KNF, a jednym z podjętych przez instytucję działań jest stworzenie poradnika dla osób ubiegających się o odszkodowania z tytułu szkody niemajątkowej. 

Zadośćuczynienie wiąże się bezpośrednio ze szkodą o charakterze niemajątkowym, która w ustawie funkcjonuje pod pojęciem „krzywdy”. Słowo to nie posiada jednak oficjalnej definicji. Co więcej, przepisy określają tylko zdarzenia, w związku z którymi owa krzywda może wystąpić. Kłopotliwy jest także fakt, że świadczenie wypłacane jest jednorazowo, a rozmiar doznanej przez poszkodowanego krzywdy z biegiem czasu może się zmienić. Ponadto nie istnieją żadne regulacje prawne, które ustalałyby kryteria, jakimi należy się kierować przy określaniu wysokości odszkodowania. Wszystkie te niedogodności są utrudnieniem dla ubezpieczycieli przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia. Stanowią również problem dla poszkodowanych – w szczególności tych, którzy nie są reprezentowani przez pełnomocników, a sami nie posiadają wiedzy o przysługujących im prawach.

Analizując wyżej wymienione niedogodności KNF postanowił stworzyć poradnik, w którym omówiono poszczególne zapisy prawa odnoszące się bezpośrednio do szkód niemajątkowych i wypłaty zadośćuczynień. Opisane zagadnienia zostały przedstawione tak, aby osoby nie posiadające specjalistycznej wiedzy mogły znaleźć odpowiedzi na wszystkie nurtujące ich pytania. Do tego materiału warto odsyłać klientów zainteresowanych tą tematyką.

Czego Twój klient może dowiedzieć się z poradnika?

Dokument zawiera słownik pojęć, który pozwoli laikom zapoznać się z podstawowymi definicjami branży ubezpieczeniowej. Zebrany materiał został podzielony na dwie kategorie: zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia u poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w przypadku śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego. Znajdują się w nim informacje dotyczące m.in.:

  • kręgu osób upoważnionych,
  • związku przyczynowego zdarzenia – z którego wynikła szkoda – z jego następstwami;
  • krzywd i ich rozmiaru w poszczególnych sytuacjach,
  • przyczynienia się poszkodowanego do szkody w kontekście wypłaty odszkodowania:
  • możliwość dochodzenia odsetek za opóźnienie w wypłacie zadośćuczynienia.

Dlaczego Twój klient powinien zapoznać się z tym dokumentem?

Choć zawarte w poradniku treści są zaledwie ogólnym wprowadzeniem, to dla niezorientowanych w temacie będą niezwykle pomocne. To kompendium wiedzy, do którego Twój klient w każdej chwili może zajrzeć, a w przyszłości może to go uchronić przed nieporozumieniem.

Dokument jest dostępny na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego – tutaj.

Udostępnij

Popularne tagi

+ Rozwiń

MOGĄ SPODOBAĆ CI SIĘ RÓWNIEŻ

Strefa Agenta 31 lipca 2018

Media o nas – lipiec 2018

Czytaj dalej
Strefa Agenta 27 września 2018

Media o nas – wrzesień 2018

Czytaj dalej
Strefa Agenta 23 maja 2016

Mówi się w branży…

Czytaj dalej

Porównuj i oszczędzaj!

Mądrze wybieraj ubezpieczenie: komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne, życia i zdrowia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki

Sprawdź

 

Chcesz ubezpieczyć się osobiście?

Spotkaj się z naszym doradcą.

Znajdź placówkę