Aktualności29 lipca 2016

Mówi się w branży…

Pozostając przy idei zbierania i prezentowania Wam komentarzy osób związanych z rynkiem ubezpieczeniowym, ponownie zachęcamy do zapoznania się z kilkoma wypowiedziami z ostatnich tygodni.

 

Tak Bartosz Olszycki, kierujący Biurem Rozwoju Produktów Komunikacyjnych w Warcie, komentuje coraz większą świadomość Polaków odnośnie tego, jak ważna jest polisa assistance:

 

Polacy są coraz bardziej świadomi faktu, jakie korzyści niesie dla nich polisa assistance. Tylko w pierwszej połowie 2016 r. zanotowaliśmy aż o 15 proc. więcej wniosków o auto zastępcze niż w roku ubiegłym. Podobny trend widzimy w zakresie holowania niesprawnych pojazdów, szczególnie w zakresie wykonania tej usługi za granicą. W tym przypadku wzrost zgłoszeń wyniósł niemal 20 proc. Wsłuchujemy się w potrzeby naszych agentów i klientów. Bazując na tej cennej wiedzy, wprowadziliśmy zmiany w naszych produktach assistance powiązanych z ubezpieczeniem komunikacyjnym. Dzięki szerszym pakietom assistance Warty podróż autem będzie bardziej beztroska.

 

Źródło: Warta

 

Tymi słowami Elżbieta Wanat-Połeć, prezes UFG oraz Sława Cwalińska-Weychert, wiceprezes UFG, podsumowują najnowszą kampanię informacyjną, której celem jest zachęcenie właścicieli pojazdów do pobierania online swojej własnej historii ubezpieczenia OC:

 

Nasza kampania ,,Pewne rzeczy najlepiej robić samemu” – ma na celu uświadomienie kierowcom, że warto samemu sprawdzać swoją historię ciągłości OC lub historii szkód z tego ubezpieczenia. Co ważne pobranie tej historii jest bezpłatne i dostępne dla wszystkich właścicieli pojazdów zarejestrowanych w Polsce. (Elżbieta Wanat-Połeć, prezes UFG)

 

W ostatnich latach uruchomione zostały specjalne programy umożliwiające ubezpieczycielom korekty danych w bazie, których niezgodność zgłosili sami ubezpieczeni lub wykryliśmy je w Funduszu. Baza jest ‘żywymsystemem, stale uaktualnianym i sporadycznie mogą pojawić się rozbieżności między danymi przesłanymi przez ubezpieczycieli do bazy, a stanem faktycznym znanym właścicielowi pojazdu. (Sława Cwalińska-Weychert, wiceprezes UFG)

 

Źródło: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

 

Komentarz Anny Materny, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Detalicznych Gothaer TU S.A., na temat czynników, na które powinniśmy zwracać uwagę przy wyborze ubezpieczenia NNW:

 

Przy zakupie indywidualnego ubezpieczenia NNW warto zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia. To od jej wysokości zależy bezpośrednio wysokość ustalanych świadczeń. Im suma ubezpieczenia będzie wyższa, tym wyższa będzie wypłata należnego świadczenia. Decydując się na ubezpieczenie warto sprawdzić również jego zakres. Ochrona obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci. Warto pamiętać, że ubezpieczyciel wypłaca świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu, który pozostał po zakończonym leczeniu, ale często również pokrywa koszty wizyt lekarskich, zabiegów ambulatoryjnych, operacji, zakupu lekarstw opatrunków, czy rehabilitacji.

 

Źródło: Gothaer

 

Małgorzata Skibińska, ekspert Avivy, zwraca uwagę na sytuacje, w jakich ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania z polisy mieszkaniowej:

Ubiegając się o odszkodowanie za szkodę spowodowaną kradzieżą z włamaniem, trzeba mieć na względzie warunki, jakie uprawniają nas do jego otrzymania. Do takich należy m.in. posiadanie atestowanych drzwi wejściowych, właściwe ich zamknięcie np. na dwa zamki wielozastawkowe. Właściciele domów z przeszklonymi drzwiami mają dodatkowe zadanie. Powinni zwrócić uwagę, czy konstrukcja wejścia uniemożliwia osobom trzecim przedostanie się do wnętrza w wyniku wybicia szyby i otwarcia zamka bez użycia klucza przez powstały otwór. Jeżeli w czasie burzy czy ulewy dojdzie do zalania mieszkania na skutek pozostawienia otwartych okien, odpowiedzialność za straty będzie leżała po stronie ubezpieczonego

Źródło: Gazeta Ubezpieczeniowa

Wypowiedź Anny Staniszewskiej, kierownika w Biurze Zarządzania Produktami PZU odnośnie korzyści płynących z posiadania polisy turystycznej i zakresu ochrony, na jaki mogą liczyć urlopowicze:

 

Osoby kochające wakacyjne podróże, którym zależy jednocześnie na bezpiecznym wypoczynku, powinny wykupić odpowiednią polisę turystyczną. W ramach ubezpieczenia PZU Wojażer, wszyscy urlopowicze otrzymają kompleksową pomoc i opiekę medyczną, udzielaną zarówno w kraju, jak i za granicą. Polisa zapewnia wizytę u lekarza w miejscowym szpitalu czy przychodni, a nawet transport medyczny. To doskonała propozycja dla osób podróżujących za granicę indywidualnie lub w większej grupie.  

 

Źródło: PZU

Udostępnij

Popularne tagi

+ Rozwiń

Porównuj i oszczędzaj!

Mądrze wybieraj ubezpieczenie: komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne, życia i zdrowia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki

Sprawdź

 

Chcesz ubezpieczyć się osobiście?

Spotkaj się z naszym doradcą.

Znajdź placówkę