Aktualności30 maja 2017

Temat OC znowu na ustach polityków

Politycy i przedstawiciele różnych instytucji zebrali się na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych, aby dyskutować o podwyżkach cen obowiązkowego ubezpieczenia dla kierowców. Podczas spotkania podzielili się ze sobą informacjami na temat wzrostu cen ubezpieczeń OC pojazdów mechanicznych i próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie o przyczynę wzrostu składek we wspomnianych wcześniej polisach.

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych, które odbyło się 25 maja, głos w dyskusji o podwyżkach w OC zabrał podsekretarz stanu Ministerstwa Rozwoju i Finansów – Leszek Skiba. Przypomniał, że również w poprzednich latach wynik techniczny ubezpieczycieli w OC posiadaczy pojazdów mechanicznych był ujemny, a w latach 2015 – 2016 strata wynosiła ponad sto milionów złotych. Nadmienił on również, że we wrześniu 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego wystosowała do ubezpieczycieli pismo, w którym zobligowała ich do poprawnego ustalania wysokości składek obowiązkowego dla kierowców ubezpieczenia. Według tych wytycznych cena polisy ma być obliczana w taki sposób, aby była dopasowana do zobowiązań wynikających z umów oraz kosztów wykonywanej działalności. W skutek czego towarzystwa ubezpieczeniowe zaczęły podnosić ceny polis. Jak podała Komisja Nadzoru Finansowego, średnie tempo wzrostu cen składek w I kwartale ubiegłego roku wyniosło 6,1%, w II kwartale było to już 11%, w III kwartale prawie 20%, natomiast pod koniec roku składki wzrosły rok do roku średnio o prawie 29%.

Na posiedzeniu zwrócono również uwagę na liczne zmiany otoczenia prawnego, do których branża ubezpieczeniowa musiała się dostosować (m.in. wdrożenie unijnych dyrektyw, ustaw, wytycznych i rekomendacji, które w większości związane z ochroną konsumentów). Dyrektor Departamentu Inspekcji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych Komisji Nadzoru Finansowego – Paweł Sawicki, zauważył, że owe zmiany wraz z wyrokami sądowymi przyczyniły się do zwiększenia zakresu odpowiedzialności zakładów z tytułu OC kierowców. Z uwagi na to towarzystwa ubezpieczeniowe zostały zobowiązane do wypłaty wyższych zadośćuczynień, które były jedną z przyczyn wzrostu cen OC.

W posiedzeniu brali udział przedstawiciele m.in. Ministerstwa Rozwoju i Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznika Finansowego.

 

MZ

Udostępnij

Popularne tagi

+ Rozwiń

Porównuj i oszczędzaj!

Mądrze wybieraj ubezpieczenie: komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne, życia i zdrowia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki

Sprawdź

 

Chcesz ubezpieczyć się osobiście?

Spotkaj się z naszym doradcą.

Znajdź placówkę