Aktualności7 lipca 2017

Turyści chcą się ubezpieczać od terroryzmu

Polacy wybierający się na zagraniczne wakacje coraz częściej są zainteresowani ubezpieczeniem na wypadek zdarzeń powstałych wskutek ataków terroru. Standardowo ryzyko terroryzmu jest wyłączone z ochrony polisy turystycznej, ale część towarzystw ubezpieczeniowych umożliwia dodanie go do zawieranej umowy.

Terroryzm jest realnym zagrożeniem bezpieczeństwa, które coraz częściej wpisuje się w krajobraz całego kontynentu. W związku z tym ubezpieczyciele obserwują duże zainteresowanie możliwością włączenia ryzyka ataków terroru do polisy turystycznej. Przedstawiciel Compensy przyznaje, że klienci firmy nie tylko pytają o taką możliwość, ale faktycznie chcą z niej korzystać. Dodaje także, że dodatkowa ochrona wiąże się z niewielką opłatą.

Warto wiedzieć, że w przypadku rozszerzenia ubezpieczenia turystycznego o klauzulę aktów terroru, obejmie ona zdarzenia powstałe na całym świecie, poza państwami, w odniesieniu do których w dniu rozpoczęcia podróży Ministerstwo Spraw Zagranicznych zalecało na swojej stronie internetowej całkowitą rezygnację z wyjazdu (status „nie podróżuj”) lub natychmiastowe ich opuszczenie (status „opuść natychmiast”). Ochrona ubezpieczeniowa, podobnie jak w standardowej wersji polisy, będzie obejmowała głównie pokrycie kosztów leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków.

 

MZ

Udostępnij

Popularne tagi

+ Rozwiń

Porównuj i oszczędzaj!

Mądrze wybieraj ubezpieczenie: komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne, życia i zdrowia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki

Sprawdź

 

Chcesz ubezpieczyć się osobiście?

Spotkaj się z naszym doradcą.

Znajdź placówkę