Aktualności26 października 2015

UOKiK opublikował uaktualnione zasady dotyczące wydawania decyzji zobowiązującej

UOKiK opublikował uaktualnione zasady dotyczące wydawania decyzji zobowiązującej. To kolejny dokument przedstawiony w ramach realizacji misji UOKiK, która zakłada przejrzystość działań i politykę otwartości.

UOKiK uaktualnił Wyjaśnienia w sprawie wydawania decyzji zobowiązującej z 2012 r. Obecna wersja uwzględnia zarówno zmiany legislacyjne, jak i dorobek orzecznictwa z ostatnich lat. To kolejny dokument tłumaczący politykę informacyjną Urzędu. Dotychczas opublikowane zostały m.in. wyjaśnienia w sprawie reguł kontaktów z przedsiębiorcami, zasady publikowania informacji o wynikach badań rynku, Wyjaśnienia dotyczące stosowania szczegółowego uzasadnienia zarzutów,  uaktualnienie Wyjaśnień w sprawie zamiaru zgłaszania koncentracji, zasady działania UOKiK na portalu Twitter oraz Zasady dotyczące publikowania informacji o wyrokach sądowych.

UOKiK zwraca uwagę, że jedną z najlepszych możliwości zakończenia postępowania prowadzonego przez Prezesa UOKiK w sprawie działań konkretnego przedsiębiorcy jest wydanie decyzji zobowiązującej w sprawach z zakresu praktyk ograniczających konkurencję oraz naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Urząd może wtedy poprzestać wówczas na uprawdopodobnieniu zarzutów bez konieczności prowadzenia długotrwałego postępowania dowodowego. Decyzja zobowiązująca pozwala na szybkie usunięcie z rynku szkodliwych praktyk, pozwala również przedsiębiorcy uniknąć kary pieniężnej.

Wydanie decyzji zobowiązującej następuje z inicjatywy przedsiębiorcy, który sam wskazuje sposoby usunięcia naruszeń, które zarzuca mu Prezes UOKiK. Inicjatywa wydania decyzji zobowiązującej może dostać podjęta przez przedsiębiorcę na każdym etapie prowadzonego postępowania. Warto podkreślić, że zakończenie prowadzonego przez Prezesa UOKiK postępowania w drodze decyzji zobowiązującej nie wymaga udowodnienia stosowania przez przedsiębiorcę zarzucanej mu praktyki. Wystarczające jest w tym przypadku jedynie uprawdopodobnienie jej stosowania. Bez złożenia przez stronę pisemnej propozycji zobowiązania, Prezes UOKiK nie ma możliwości wydania decyzji zobowiązującej. Na stronie postępowania spoczywa obowiązek odpowiedniego sformułowania propozycji zobowiązania. Prezes UOKiK oczekuje nie tylko deklaracji zakończenia naruszeń, ale również deklaracji usunięcia ich skutków. Ze zobowiązania przedsiębiorcy powinno jednoznacznie wynikać, w jaki sposób jego wypełnienie doprowadzi do wyeliminowania zarzucanej praktyki.

Prezes UOKiK może w odpowiedzi na propozycję zobowiązania lub ogólną deklarację przedsiębiorcy wyrażającą wolę jego złożenia, przedstawić swoje stanowisko. Jeżeli zobowiązanie nie spełnia wymogów, np. nie doprowadzi do zakończenia wszystkich naruszeń lub usunięcia ich skutków, Prezes UOKiK może wskazać swoje zastrzeżenia, wyznaczając termin na modyfikację zobowiązania i wskazując, że niedostosowanie się do wskazówek doprowadzi do zakończenia konsultacji i braku akceptacji zobowiązania. W przypadku uwzględnienia zobowiązania, Prezes UOKiK wydaje decyzję zobowiązującą.

Prawomocna decyzja zobowiązująca wiąże przedsiębiorcę. W przypadku, gdy decyzja zobowiązująca nie została wykonana w całości lub części, Prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości stanowiącej do 10 000 euro za każdy dzień opóźnienia lub w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy.

 

Piotr Czublun
radca prawny/partner

CZUBLUN TRĘBICKI Kancelaria Radców Prawnych Sp p.

zestawienie logo_srodek

 

Udostępnij

Popularne tagi

+ Rozwiń

Porównuj i oszczędzaj!

Mądrze wybieraj ubezpieczenie: komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne, życia i zdrowia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki

Sprawdź

 

Chcesz ubezpieczyć się osobiście?

Spotkaj się z naszym doradcą.

Znajdź placówkę