Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń #1: Zmiany w prawie coraz bliżej

Jakub Nowiński Jakub Nowiński
Opublikowano: 16.08.2017, w kategorii:

Tym tekstem rozpoczynamy cykl materiałów dotyczących zmienionej ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Na otwarcie garść podstawowych informacji o tym, z czego wynikają zmiany, jaka idea za nimi stoi i na jakim etapie jest ich wprowadzanie. A w kolejnych newsletterach już bardziej szczegółowo będziemy opisywali wybrane, istotne z punktu widzenia naszej działalności elementy nowego prawa.

Rada Ministrów skierowała 11 sierpnia br. projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń do Sejmu. Prace nad nowym prawem mają na celu wykonanie przepisów Unii Europejskiej, a konkretnie przekształconej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (ang. Insurance Distribution Directive, w skrócie: IDD), która weszła w życie 23 lutego 2016 r. i spowodowała konieczność włączenia jej do prawa państw członkowskich najpóźniej w ciągu 2 lat od tej daty.

Dla przypomnienia i w telegraficznym skrócie: regulacje nakładają na sprzedawców większe obowiązki informacyjne, tak aby klienci dowiadywali się jak najwięcej o kupowanym produkcie, jego zaletach/wadach oraz obsłudze po sprzedażowej. Zgodnie z definicją agenci nadal będą działali w imieniu lub na rzecz ubezpieczycieli. Ale po wejściu w życie ustawy dojdą im nowe obowiązki, które sprawią, że ze sprzedawców ubezpieczeń staną się w większym stopniu doradcami ubezpieczeniowymi. Bo podstawowym celem unijnych przepisów jest ochrona interesu klientów.

Klient w centrum uwagi

Nowe prawo systemowo zagwarantuje klientom, że to ich interes będzie najważniejszy dla sprzedawców ubezpieczeń. Agenci zostaną bowiem ustawowo zobligowani do oferowania tych produktów, które w największym stopniu odpowiadają potrzebom klientów, nawet jeśli bardziej opłacałoby im się sprzedać inne ubezpieczenie. W ten sposób kupujący mają zyskać pewność, że wybrana ochrona to najlepsze z dostępnych na rynku rozwiązań.

Założenie stojące za nowym prawem można podsumować następująco: zmiany mają przysłużyć się klientom i aby to było możliwe na ponad 32 tys. agentów i 230 tys. (dane KNF-u za 2016 roku) pracujących dla nich osób wymuszą pewne zmiany w podejściu do świadczonych usług.

Jak ma to wyglądać w praktyce? Aby planowany, prokonsumencki system zadziałał, agenci będą rozpoczynać obsługę klienta od precyzyjnej analizy jego potrzeb i wystawienia mu rekomendacji do zakupu. Klienci mają także otrzymywać ustandaryzowany „Dokument zawierający informacje o umowie ubezpieczenia”, dzięki czemu w przejrzystej formie dowiedzą się wszystkiego o kupowanej ochronie (m.in. zakresie i wyłączeniach odpowiedzialności ubezpieczyciela, sposobie płatności, zgłaszania roszczeń czy możliwości rozwiązania umowy). Pośrednicy będą też informować klientów o charakterze i źródle swojego wynagrodzenia oraz spełnić godzinowe wymagania dotyczące odbywanych szkoleń.

Wszystkimi powyższymi elementami zajmiemy się w szczegółach w kolejnych częściach cyklu dotyczącego zmian w prawie. Będziemy również na bieżąco informowali o postępach prac parlamentarnych.

MZ

Polecane wpisy z tej kategorii

Popularne tagi

Mogą spodobać Ci się również

Odszkodowanie bez względu na pomoc publiczną

Odszkodowanie bez względu na pomoc publiczną

Ceny OC zaczęły rosnąć

Ceny OC zaczęły rosnąć

Senat przyjął ustawę o działalności ubezpieczeniowej

Senat przyjął ustawę o działalności ubezpieczeniowej