Strefa Agenta31 stycznia 2018

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń: Projekt nowelizacji przyjęty przez Sejm

Wokół nowej ustawy o dystrybucji ubezpieczeń działo się ostatnio wiele, a tempo jej procedowania było imponujące. Zapraszamy do lektury streszczenia wydarzeń kilku minionych tygodni.

 Ledwie 28 grudnia ub. roku ustawa otrzymała podpis prezydenta Andrzeja Dudy, a już 22 stycznia 2018 roku Ministerstwo Finansów i Rozwoju skierowało projekt nowelizacji ustawy do konsultacji publicznych. Proponowane przepisy przewidywały przede wszystkim zmianę terminu wejścia w życie ustawy z 23 lutego na 1 października 2018 r. Projekt nowelizacji został przyjęty przez Sejm bez poprawek po zaledwie czterech dniach, 26 stycznia br. Za przyjęciem noweli głosowało 407 posłów. Przeciwko było trzech, jeden wstrzymał się od głosu. Ustawa będzie teraz przedmiotem prac Senatu.

Przyczyna odroczenia

Resort tłumaczył, że konieczność odroczenia wynika z podjęcia przez Komisję Europejską wniosku legislacyjnego zakładającego przesunięcie terminu rozpoczęcia stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. Zdaniem Parlamentu Europejskiego i wielu państw członkowskich przesunięcie daty wejścia w życie przepisów IDD o 7 miesięcy umożliwi dystrybutorom ubezpieczeń, dystrybutorom reasekuracji oraz organowi nadzoru branży ubezpieczeniowej lepsze przygotowanie się do rozpoczęcia stosowania nowych regulacji, co zapewni wszystkim zainteresowanym pewność prawa. Przyda się to zwłaszcza małym podmiotom, takim jak jednoosobowe firmy dystrybucyjne i firmy oferujące ubezpieczenia na niewielką skalę.

Ze względu na planowane odroczenie terminu stosowania IDD nowela musiała wejść w życie przed 23 lutego, dlatego w projekcie zaproponowano, aby znowelizowane przepisy zaczęły obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Nasz kraj nie zgłosił sprzeciwu wobec opóźnienia. Stanowisko rządu poparło Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

 Ważny element – nadzór

Jak co miesiąc chcemy wam nie tylko zdać relację z bieżących prac nad IDD w Polsce, lecz również zapewnić porcję przydatnych informacji o funkcjonowaniu nowego prawa. W styczniu podejmujemy temat nadzoru sprawowanego w celu weryfikacji, czy sprzedawcy na pewno przestrzegają przepisów IDD.

Wykonywanie działalności w dziedzinie dystrybucji ubezpieczeń i dystrybucji reasekuracji ma nadzorować Komisja Nadzoru Finansowego. KNF, której zakres zadań zostanie zwiększony przez IDD, będzie zobowiązana do sprawowania nadzoru nad wszystkimi dystrybutorami ubezpieczeń oraz spełniania innych dodatkowych obowiązków, wynikających z jej uprawnień. Obejmą one m.in. prowadzenie rejestru pośredników ubezpieczeniowych w systemie rejestracji internetowej, rozszerzenie zakresu gromadzonych w nim danych oraz monitorowanie rynku nowych ubezpieczeń. W przypadku uchybienia obowiązkom określonym w ustawie organ nadzoru uprawniony jest do stosowania kar pieniężnych.

Nadzór nad agentami ubezpieczeniowymi mają sprawować zakłady ubezpieczeń, jednak one również będą podlegać częściowemu nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Agenci ubezpieczeniowi będą musieli np. udzielać na żądanie KNF informacji dotyczących ich działalności agencyjnej. Z kolei rzecznik finansowy będzie rozpatrywał reklamacje i skargi na działalność pośredników ubezpieczeniowych oraz agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające.

Przewidziano też sankcje karne za nieprzestrzeganie przepisów ustawy. Przykładowo kary: grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 będą mogły być nałożone za działalność agencyjną wykonywaną z naruszeniem wymogów  określonych w ustawie: za wykonywanie czynności agencyjnych bez upoważnienia, za działalność brokerską w obszarach: ubezpieczeń lub reasekuracji bez wymaganego zezwolenia, za czynności brokerskie w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji bez upoważnienia.

Udostępnij

Popularne tagi

+ Rozwiń

MOGĄ SPODOBAĆ CI SIĘ RÓWNIEŻ

Strefa Agenta 30 lipca 2020

Mówi się w branży…

Czytaj dalej

Porównuj i oszczędzaj!

Mądrze wybieraj ubezpieczenie: komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne, życia i zdrowia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki

Sprawdź

Na lotnisku uświadomiłam sobie, że nie mam żadnego ubezpieczenia na podróż. Wyszukałam w tablecie porównywarkę i w ciągu kilku minut miałam polisę na mailu. Polecam Superpolisę w sytuacjach podbramkowych 🙂

Zofia Kwiatkowska z Poznania

Ubezpieczenie mieszkania kupiłam podczas niedzielnych zakupów w galerii handlowej. Agentka dopasowała ubezpieczenie do moich potrzeb. Blisko, szybko i wygodnie 🙂

Iwona Tetelmajer z Pasłęka

Szukając ubezpieczenia na samochód zadzwoniłam na nr 801 000 000. Porównałam oferty kilkunastu towarzystw i kupiłam dużo tańsze OC, niż proponował poprzedni ubezpieczyciel!

Alicja Żuławska z Warszawy