Ważne zmiany dla branży ubezpieczeniowej

Zmiany wpłyną na poprawę jakości świadczonych usług, większą transparentność oraz lepszą ocenę ryzyka, a także obniżenie opłat.

Dominika Woźniak Dominika Woźniak
Opublikowano: 14.09.2015, w kategorii:

Ostatnie tygodnie to okres bardzo istotnych zmian dla całej branży ubezpieczeniowej.

Najważniejszym wydarzenie ostatnich kilku dni było przyjęcie przez Sejm rządowego projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Kolejną znaczącą zmianą jest uchwała Sądu Najwyższego, w której stwierdzono, że poszkodowany w wypadku komunikacyjnym nie jest konsumentem. O konsekwencjach tych dokumentów zarówno dla ubezpieczonych, jak i firm asekuracyjnych, opowiemy w dalszej części notatki.

Nowa ustawa ubezpieczeniowa

11 września Sejm uchwalił ustawę o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Akt dostosowuje obowiązki ubezpieczycieli do przepisów unijnych, w tym dyrektyw Wypłacalność II, regulującej zagadnienia związane z podejmowaniem i prowadzeniem wspomnianych działalności. Nowo uchwalona ustawa wprowadza także kilka rozwiązań dotyczących lokalnego rynku. Wprowadzenie w życie zapisów tego dokumentu ma przynieść długoterminowe korzyści społeczno-gospodarcze zarówno dla ubezpieczających, jak i dla zakładów ubezpieczeń. Zamysłem nowego projektu jest zmniejszenie prawdopodobieństwa niewypłacalności towarzystw oraz zwiększenie ich konkurencyjności. To z kolei ma przełożyć się na poprawę jakości świadczonych usług, większą transparentność oraz lepszą ocenę ryzyka, a także obniżenie opłat.

Warto również przypomnieć o wprowadzonych przez posłów przy końcu prac nad projektem kilku głośno dyskutowanych zmianach m.in. pozostawienie obowiązku zrzeszania się ubezpieczycieli w Polskiej Izbie Ubezpieczeń (o tym pisaliśmy już dwa tygodnie temu), sprecyzowanie zasad występowania towarzystw z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz wyjęcie spod zakazu pobierania jakichkolwiek wynagrodzeń pracowniczych polis grupowych w umowach na cudzy rachunek.

Werdykt Sądu Najwyższego

Innym, równie istotnym, akcentem ostatnich dni była uchwałą Sądu Najwyższego, w której stwierdzono, że poszkodowany w wypadku komunikacyjnym nie jest konsumentem. Werdykt ten oznacza, że w interesie takiej osoby nie może interweniować Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To informacja, która ucieszyła ubezpieczycieli. Orzeczenie Sądu Najwyższego uratowało towarzystwa przed koniecznością zaspokojenia roszczeń szacowanych przez Polską Izbę Doradców i Pośredników Odszkodowawczych nawet na 10 mld zł.

Polecane wpisy z tej kategorii

Popularne tagi

Mogą spodobać Ci się również

„Każda szkoda podnosi cenę” – Gazeta Ubezpieczeniowa

„Każda szkoda podnosi cenę” – Gazeta Ubezpieczeniowa

Rośnie liczba odszkodowań z ubezpieczeń granicznych

Rośnie liczba odszkodowań z ubezpieczeń granicznych

Cała prawda o UKFkach

Cała prawda o UKFkach