Ważne zmiany dla branży ubezpieczeniowej

Zmiany wpłyną na poprawę jakości świadczonych usług, większą transparentność oraz lepszą ocenę ryzyka, a także obniżenie opłat.

Dominika Woźniak Dominika Woźniak
Opublikowano: 14.09.2015, w kategorii:

Ostatnie tygodnie to okres bardzo istotnych zmian dla całej branży ubezpieczeniowej.

Najważniejszym wydarzenie ostatnich kilku dni było przyjęcie przez Sejm rządowego projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Kolejną znaczącą zmianą jest uchwała Sądu Najwyższego, w której stwierdzono, że poszkodowany w wypadku komunikacyjnym nie jest konsumentem. O konsekwencjach tych dokumentów zarówno dla ubezpieczonych, jak i firm asekuracyjnych, opowiemy w dalszej części notatki.

Nowa ustawa ubezpieczeniowa

11 września Sejm uchwalił ustawę o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Akt dostosowuje obowiązki ubezpieczycieli do przepisów unijnych, w tym dyrektyw Wypłacalność II, regulującej zagadnienia związane z podejmowaniem i prowadzeniem wspomnianych działalności. Nowo uchwalona ustawa wprowadza także kilka rozwiązań dotyczących lokalnego rynku. Wprowadzenie w życie zapisów tego dokumentu ma przynieść długoterminowe korzyści społeczno-gospodarcze zarówno dla ubezpieczających, jak i dla zakładów ubezpieczeń. Zamysłem nowego projektu jest zmniejszenie prawdopodobieństwa niewypłacalności towarzystw oraz zwiększenie ich konkurencyjności. To z kolei ma przełożyć się na poprawę jakości świadczonych usług, większą transparentność oraz lepszą ocenę ryzyka, a także obniżenie opłat.

Warto również przypomnieć o wprowadzonych przez posłów przy końcu prac nad projektem kilku głośno dyskutowanych zmianach m.in. pozostawienie obowiązku zrzeszania się ubezpieczycieli w Polskiej Izbie Ubezpieczeń (o tym pisaliśmy już dwa tygodnie temu), sprecyzowanie zasad występowania towarzystw z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz wyjęcie spod zakazu pobierania jakichkolwiek wynagrodzeń pracowniczych polis grupowych w umowach na cudzy rachunek.

Werdykt Sądu Najwyższego

Innym, równie istotnym, akcentem ostatnich dni była uchwałą Sądu Najwyższego, w której stwierdzono, że poszkodowany w wypadku komunikacyjnym nie jest konsumentem. Werdykt ten oznacza, że w interesie takiej osoby nie może interweniować Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To informacja, która ucieszyła ubezpieczycieli. Orzeczenie Sądu Najwyższego uratowało towarzystwa przed koniecznością zaspokojenia roszczeń szacowanych przez Polską Izbę Doradców i Pośredników Odszkodowawczych nawet na 10 mld zł.

Polecane wpisy z tej kategorii

Mogą spodobać Ci się również

Superpolisa zaprasza agentów do współpracy

Superpolisa zaprasza agentów do współpracy

Czy dodawane przy sprzedaży gadżety wpływają na klientów?

Czy dodawane przy sprzedaży gadżety wpływają na klientów?

W poszukiwaniu rozwiązań na rosnące OC

W poszukiwaniu rozwiązań na rosnące OC