Aktualności6 maja 2020

Jak wybrać dobre i tanie ubezpieczenie OC

Będąc kierowcą, możesz kupić co najmniej kilka dobrowolnych ubezpieczeń, które podniosą poziom Twojego bezpieczeństwa na drodze. Od tej reguły dobrowolności jest jeden wyjątek – obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Pamiętaj!

Zasady ubezpieczenia OC uregulowane są w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z 22 maja 2003 r. Co to jest ubezpieczenie OC? Jakie są podstawowe obowiązki ubezpieczonego i ubezpieczyciela? Dowiesz się tego z naszego artykułu.

Co obejmuje ubezpieczenie OC?

 • Zgodnie z zapisami ww. ustawy każde towarzystwo ubezpieczeń oferuje w ramach obowiązkowej polisy taki sam zakres ochrony. Podstawowym obowiązkiem zakładu ubezpieczeń jest wypłata należnego świadczenia uprawnionemu z umowy na wypadek zajścia określonego w umowie zdarzenia.
 • Wysokość sumy gwarancyjnej nie może być niższa niż 5 mln 210 tys. euro w przypadku szkód na osobie oraz 1 mln 50 tys. euro w przypadku szkód w mieniu (wszystko w odniesieniu do jednego zdarzenia).
 • W zamian za objęcie ochroną ubezpieczeniową ubezpieczony ma terminowo opłacać składkę ubezpieczeniową wyliczoną przez zakład ubezpieczeń – to podstawowy obowiązek ubezpieczonego.
 • Ustawa nie reguluje natomiast ceny polisy. Ubezpieczyciele ustalają cenę samodzielnie, co dla Ciebie jako klienta ma ten plus, że możesz porównywać oferty różnych firm i wybrać tę, która będzie najtańsza bądź będzie zawierała dodatkowe rozszerzenia (np. ubezpieczenia dodatkowe – NNW, assistance), w zamian za które będziesz musiał dopłacić tylko kilkanaście złotych.

Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia OC – co to jest?

Rozszerzenia zakresu to dodatkowe ubezpieczenia, które ubezpieczyciele oferują wraz z polisą OC – czasem nawet za darmo. Do najczęściej wybieranych rozszerzeń należą:

 • Autocasco, gwarantujące wypłatę odszkodowania w przypadku uszkodzenia samochodu z Twojej winy, kradzieży pojazdu oraz zniszczenia auta (np. w efekcie działania żywiołów czy wandalizmu).
 • Assistance, zapewniający usługi pomocowe (np. serwisowe, medyczne) w razie wypadku lub awarii samochodu.
 • NNW, obejmujące ochroną życie i zdrowie kierowcy oraz jego pasażerów. W ubezpieczeniu NNW odszkodowania wypłacane jest jako odpowiedni procent uszczerbku na zdrowiu, stąd ważna tu jest wysokość sumy ubezpieczenia.
 • Bagaż, Autoszyby, Opony to rozszerzenia dotyczące określonych elementów pojazdu (szyb lub opon) lub przewożonego bagażu.
 • Zielona Karta – to odpowiednik ubezpieczenia OC, wymagany podczas podróży samochodem do niektórych krajów.

Czy za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC grożą kary?

 • Za brak polisy dla zarejestrowanego pojazdu Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nakłada karę w wysokości nawet dwukrotnej pensji minimalnej!
 • Od 1 stycznia 2020 r. kary za nieposiadanie ważnego ubezpieczenia OC wynoszą od 1040 złotych (brak do 3 dni), przez 2600 zł (zwłoka od 4 do 14 dni), aż do 5200 zł (zwłoka powyżej 14 dni). Według danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) około 100 tys. kierowców jeździ bez ważnej polisy OC. 

Czy ubezpieczenie OC działa również za granicą?

 • Ubezpieczenie OC będzie ważne w zdecydowanej większości krajów Europy. Polskie OC zadziała m.in. na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • Dla ważności ubezpieczenia OC za granicą wystarczy najczęściej mieć przy sobie potwierdzenie posiadania polisy.

Kiedy mogę liczyć na zniżki na OC?”

 • To, ile ostatecznie zapłacisz za polisę OC, zależy od wielu czynników, do których należą m.in. Twój wiek, doświadczenie za kółkiem, parametry (m.in. wiek, stan technicznym, pojemność silnika) samochodu, liczba szkód / bezszkodowość w Twojej historii ubezpieczenia, miejsce zamieszkania.
 • Tak duża liczba czynników oznacza istnienie wielu zmiennych, są jednak pewne sytuacje wzorcowe. Należą do nich Twój wiek i doświadczenie jako kierowca: im młodszy jesteś i im krótszy jest Twój staż, tym więcej zapłacisz za ubezpieczenie.
 • Ze statystyk wynika, że młodzi kierowcy są najczęstszymi sprawcami wypadków. To powód, dla którego firmy ubezpieczeniowe niechętnie obniżają młodym kierowcom koszty polisy OC.

Polisa OC a sprzedaż/zakup auta

 • Obowiązek przekazania dokumentów polisowych wynika z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Sprzedawca auta ma obowiązek przekazania nabywcy ubezpieczenia OC i zgłoszenia tego faktu do ubezpieczyciela. Inaczej może ponieść konsekwencje finansowe wraz z nowym właścicielem samochodu.
 • Możesz też samodzielnie sprawdzić, czy samochód jest ubezpieczony oraz w jakim towarzystwie nabyta została polisa. Wystarczy skorzystać z ogólnodostępnej bazy UFG.
 • Po zakupie używanego samochodu skontaktuj się z towarzystwem, które wydało polisę. Może się bowiem zdarzyć, że polisa OC nie została opłacona w całości (OC ratalne).

Jako nowy właściciel auta, który przejął ubezpieczenie OC po zbywcy pojazdu, możesz:

 1. Wypowiedzieć dotychczasową umowę w dowolnym momencie jej trwania. Jeśli zrobisz to po jakimś czasie, możesz musieć dopłacić za czas, przez który korzystałeś z ochrony.
 2. Korzystać z ochrony ubezpieczeniowej do końca jej trwania.

Ubezpieczenie OC a wymiana tablic rejestracyjnych

Zmiana numeru rejestracyjnego (przerejestrowanie auta) wymaga sporządzenia aneksu do umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC. W tym celu przekaż ubezpieczycielowi kserokopię nowego dowodu rejestracyjnego, powołując się na numer polisy, której dotyczy zmiana.

OC leasingowanego auta

 • Firma leasingowa jako właściciel pojazdu dyktuje warunki jego ubezpieczenia, wymagając nie tylko ubezpieczenia OC, ale też AC. Pełny pakiet OC+AC ma zabezpieczyć przedmiot leasingu przed zniszczeniem lub stratą.
 • Chroni to obie strony umowy – leasingodawcę przed ewentualnymi problemami z uzyskaniem odszkodowania za uszkodzony pojazdu, a Ciebie przed poniesieniem dodatkowych kosztów jego naprawy.
 • Większość aut nabywanych w leasingu jest nowa, a to też oznacza większą potencjalną stratę.
 • Firmy leasingowe oferują pośrednictwo w wyborze ubezpieczenia, ale jeśli możesz, porównaj jego ceny i wybierz ubezpieczenie z dobrą, rynkową ceną.

Czasowe ubezpieczenie OC – jak to działa?

 • Polisa komunikacyjnego OC zawierana jest zazwyczaj na 12 miesięcy, ale w określonych sytuacjach możesz skorzystać z krótkoterminowego ubezpieczenia OC na miesiąc.
 • OC krótkoterminowe jest dostępne jedynie w kilku przypadkach – m.in. dla właścicieli pojazdów historycznych (mających co najmniej 40 lat), wolnobieżnych (do 25 km/h), zarejestrowanych za granicą oraz dla handlarzy samochodami (m.in. komisy).
 • Krótkoterminowe OC wygasa po upływie 30 dni.

Warto wiedzieć!

Kiedy trzeba/można wymówić ubezpieczenie OC?

Standardową umowę OC zawierasz na okres 12 miesięcy, są jednak wyjątki od tej reguły – sytuacje, w których polisa sama straci ważność:

1. Po 3 miesiącach od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń.
2. Z dniem wydania zaświadczenia o demontażu pojazdu.
3. Z dniem jej wypowiedzenia, w związku z tzw. podwójnym ubezpieczeniem.

Kiedy ubezpieczenie OC nie pokryje szkody?

Zakład ubezpieczeń nie wypłaci odszkodowania za szkody:

 • w przypadku gdy uderzymy we własny samochód
 • polegającej na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu mechanicznego
 • wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu mechanicznego niż pojazd przewożący te przedmioty;
 • w postaci utraty gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych;
 • polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

Gdzie kupić tanie ubezpieczenie OC?

Zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC jest regulowany ustawowo, a więc w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym jest taki sam. Dlaczego więc przy zakupie OC konieczne jest porównywanie cen? Bo firmy ustalają ceny ubezpieczeń same, często uwzględniając w standardzie dodatkowe usługi.

Dlatego zawsze warto porównać ofertę co najmniej kilkunastu ubezpieczycieli.

Sprawdź ofertę ubezpieczeń OC na Superpolisa.pl i wybierz najlepsze ubezpieczenie komunikacyjne dla swojego samochodu!

Udostępnij

Tagi

Popularne tagi

+ Rozwiń

Porównuj i oszczędzaj!

Mądrze wybieraj ubezpieczenie: komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne, życia i zdrowia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki

Sprawdź

Na lotnisku uświadomiłam sobie, że nie mam żadnego ubezpieczenia na podróż. Wyszukałam w tablecie porównywarkę i w ciągu kilku minut miałam polisę na mailu. Polecam Superpolisę w sytuacjach podbramkowych 🙂

Zofia Kwiatkowska z Poznania

Ubezpieczenie mieszkania kupiłam podczas niedzielnych zakupów w galerii handlowej. Agentka dopasowała ubezpieczenie do moich potrzeb. Blisko, szybko i wygodnie 🙂

Iwona Tetelmajer z Pasłęka

Szukając ubezpieczenia na samochód zadzwoniłam na nr 801 000 000. Porównałam oferty kilkunastu towarzystw i kupiłam dużo tańsze OC, niż proponował poprzedni ubezpieczyciel!

Alicja Żuławska z Warszawy