Knf. Rynek ubezpieczeń w pierwszej połowie roku

Jakub Nowiński Jakub Nowiński
Opublikowano: 28.11.2019, w kategorii:

Przychody ubezpieczycieli

Wartość aktywów sektora ubezpieczeń na koniec półrocza zmniejszyła się rok do roku o 3,62 mld zł, do poziomu 193,02 mld zł. Przychody zakładów ubezpieczeń wyniosły w tym czasie 43,43 mld zł, będąc o 1,66 mld zł (3,97%) większe niż w I półroczu ub.r. Składka przypisana brutto krajowych zakładów za omawiany okres wyniosła 16,35 mld zł (o 0,61% więcej niż rok wcześniej). Towarzystwa życiowe zebrały z tytułu ubezpieczeń grupowych 4,19 mld zł (wzrost o 0,02 mld zł r/r) oraz 6,4 mld zł z indywidualnych (spadek o 0,57 mld zł r/r). Wzrost składki grupowej w badanym okresie wykazało 13 zakładów ubezpieczeń na życie, a spadek składki indywidualnej – 14 towarzystw. Towarzystwa majątkowe zebrały 21,55 mld zł – o 2,71% (0,57 mld zł) więcej niż przed rokiem.

Wzrost przypisu z działalności bezpośredniej odnotowano w 13 grupach ubezpieczeń, z czego największy – o 0,19 mld zł (4,54%), do 4,41 mld zł w ubezpieczeniach grupy 3 (AC). W porównaniu z I półroczem 2018 r. pięć grup zanotowało spadek składki. Największy z nich – 0,08 mld zł – miał miejsce w gr. 10 (OC komunikacyjne).

Struktura i koszty

W strukturze ubezpieczeń osobowych i majątkowych bezpośrednich na koniec I półrocza 2019 roku prym wiodła „komunikacja” (grupa 3 i 10), stanowiąca łącznie 60,33% składki przypisanej brutto działu II z działalności bezpośredniej (udział gr. 10 wyniósł 38,2%, natomiast gr. 3 – 22,13%). Udział ubezpieczeń komunikacyjnych w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego zmniejszył się o 1,07 pkt procentowego.

Łączne koszty zakładów ubezpieczeń w okresie II kwartałów 2019 roku wyniosły 39,34 mld zł. W ich strukturze dominowały odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto (52,26%). Wartość wypłaconych odszkodowań i świadczeń wraz z kosztami likwidacji szkód i windykacji regresów (20,56 mld zł) w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku zmniejszyła się o 0,19 mld zł (0,89%).

Cały „Raport o stanie sektora ubezpieczeń po pierwszym półroczu 2019 r.” dostępny jest na stronie KNF (www.knf.gov.pl)

 

JN

Polecane wpisy z tej kategorii

Popularne tagi

Mogą spodobać Ci się również

Wyprawy Superpolisy: Praga z Gothaerem

Wyprawy Superpolisy: Praga z Gothaerem

„Kierunek – multiagent” cz. II – Miesięcznik Ubezpieczeniowy

„Kierunek – multiagent” cz. II – Miesięcznik Ubezpieczeniowy

Odszkodowania kosztorysowe bez VAT zatrzymają wzrost cen OC?

Odszkodowania kosztorysowe bez VAT zatrzymają wzrost cen OC?