Niezależni doradcy poprawią likwidację szkód?

Małgorzata Zalewska Małgorzata Zalewska
Opublikowano: 11.10.2017, w kategorii:

W opublikowanym niedawno raporcie Rzecznik Finansowy wskazuje, że konieczne są zmiany w systemie likwidacji szkód komunikacyjnych. Jedną z proponowanych rekomendacji jest wprowadzenie do systemu możliwości odwołania się od decyzji ubezpieczyciela u niezależnych rzeczoznawców. Pomysłu nie popiera jednak Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Eksperci z Biura Rzecznika Finansowego przygotowali raport zawierający wytyczne w sprawie likwidacji szkód komunikacyjnych. W rozmowie z „Rzeczpospolitą” Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Finansowy wyjaśnia, że minęły już prawie trzy lata od momentu wydania wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących likwidacji szkód. Według szacunków liczba skarg na komunikacyjne OC, jakie wpłyną do RzF w tym roku, będzie zbliżona do zeszłorocznego wyniku. Wszystko to spowodowało, że eksperci postanowili raz jeszcze przyjrzeć się praktykom stosowanym przez ubezpieczycieli przy likwidacji szkód zgłaszanych z OC.  

Wnioski płynące z raportu RzF wskazują na konieczność wprowadzenia zmian w systemie likwidacji szkód komunikacyjnych. Jedna z zaproponowanych rekomendacji odnosi się do problemów z odwołaniem się od zaproponowanej przez towarzystwo wyceny rozmiarów szkód. W obecnym systemie określenie kosztów związanych z naprawą uszkodzonego pojazdu należy do wyłącznej kompetencji zakładu ubezpieczeń, a ewentualne spory rozstrzygane są na drodze sądowej. Propozycja Rzecznika zakłada możliwość weryfikacji poprawność wyceny przez niezależnego rzeczoznawcę. Zaangażowanie eksperta miałoby być możliwe dopiero po przeprowadzeniu przez klienta postępowania reklamacyjnego w zakładzie ubezpieczeń.

Do wniosków płynących z raportu Rzecznika Finansowego odniósł się Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. W ocenie UKNF propozycja zaangażowania niezależnych rzeczoznawców do procesu weryfikacji postanowień ubezpieczycieli może nie wpłynąć na zwiększenie transparentności i efektywności procesu likwidacji szkód. Urząd zwrócił również uwagę na wady takiego rozwiązania. Chodzi tu m.in. o niezasadność przeprowadzania ekspertyzy eksperta, gdy spór dotyczy nie zakresu czy kosztów naprawy, lecz samego faktu zaistnienia wypadku lub ustalenia sprawcy zdarzenia.

MZ

Polecane wpisy z tej kategorii

Popularne tagi

Mogą spodobać Ci się również

OC drożeje, jazda bez ubezpieczenia rujnuje

OC drożeje, jazda bez ubezpieczenia rujnuje

Media o nas – sierpień 2017

Media o nas – sierpień 2017