Rynek ubezpieczeń: coraz więcej pieniędzy dla klientów

Jakub Nowiński Jakub Nowiński
Opublikowano: 17.12.2019, w kategorii:

Najświeższy raport Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) rzuca ciekawe światło na aktualny stan polskiego rynku ubezpieczeń. Coraz więcej pieniędzy idzie na świadczenia i odszkodowania, a jednocześnie ubezpieczyciele zbierają niższe składki. Jaki jest stan polskich ubezpieczeń?  

Od stycznia do września 2019 r. firmy ubezpieczeniowe wypłaciły poszkodowanym i klientom w sumie 30,7 mld zł. W tym samym okresie zebrali blisko 47 mld zł składek – to o 1,5 proc. mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie ubezpieczyciele posiadają 67 mld zł aktywów – to środki wspierające gospodarkę i finanse publiczne poprzez krajowe obligacje i inne papiery o stałej kwocie dochodu. 15 mld zł to środki zainwestowane długoterminowo w akcje spółek z GPW i inne papiery o zmiennej kwocie dochodu.

Ile odszkodowań i świadczeń dostali klienci…

Ciekawostka statystyczna: każda godzina pracy ubezpieczycieli oznacza ponad 4,5 mln zł odszkodowań i świadczeń dla poszkodowanych. A jak to wygląda sumarycznie? Po trzech kwartałach 2019 r. ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym i klientom 30,7 mld zł.  Ponad 14 mld zł z tej kwoty dotyczyło ubezpieczeń na życie, a 11 mld zł – ubezpieczeń komunikacyjnych. Rosną wydatki na ubezpieczenia związane z żywiołami, ale jeszcze bardziej rośnie wartość odszkodowań wypłacanych za związane z nimi szkody – wzrosły one aż o 23%! Kwota odszkodowań z tytułu żywiołów sięgnęła 1,2 mld zł.

Jeśli chodzi o ubezpieczenia komunikacyjne, to wartość odszkodowania i świadczeń wypłacone z OC wyniosła 7 mld zł (wzrost o 6 proc.), a z AC – 4,1 mld zł (wzrost o 12,6 proc.). O 3,1% wzrosła tez średnia wartość szkody z umowy OC, osiągając 7656 zł. Co ciekawe, średnia składka z rocznej umowy OC w III kwartale 2019 r. wyniosła 562,8 zł i była niższa o 3,3% w skali roku.

Wartość świadczeń z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 14,2 mld zł (spadek o 10,6 proc.).

…a ile składek zebrali ubezpieczyciele

Wartość składek z ubezpieczeń majątkowych (nie licząc komunikacyjnych) wyniosła 13,4 mld zł (o 8,4% więcej niż rok wcześniej). Według danych PIU największy udział w składce na rynku majątkowym mają ubezpieczenia związane z żywiołami i innymi szkodami rzeczowymi, które w I-III kwartale osiągnęły wartość aż 5 mld zł.

W kategorii ubezpieczeń komunikacyjnych koszt średniej składki OC w omawianym okresie kształtował się na poziomie 562,8 zł. To o 3,3 proc. mniej niż rok wcześniej. Wartość składki z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła prawie 16 mld zł (spadek o 3,1 proc.).

Wyniki finansowe ubezpieczycieli

Mniejsza liczba zebranych składek nie oznacza mniejszych zysków. Wprost przeciwnie – ubezpieczyciele życiowi przez trzy kwartały 2019 r. wypracowali 2 mld zł zysku (o 5 proc. więcej niż rok wcześniej), a ubezpieczyciele majątkowi – 3,9 mld zł (o 6,2 proc. więcej niż rok wcześniej), trzeba jednak zauważyć, że aż 1,3 mld zł z tego wyniku to dywidenda z PZU Życie SA do PZU SA, ujęta już w zeszłorocznym zysku netto ubezpieczycieli życiowych. Wynik techniczny ubezpieczycieli życiowych wyniósł 2,5 mld zł (o 5,6% wyższy niż rok wcześniej), a ubezpieczycieli majątkowych 2,1 mld zł (spadek o 10,7% w stosunku do ub. roku). Należny od polskich ubezpieczycieli podatek dochodowy na koniec III kw. 2019 r. wyniósł 1 mld zł, a podatek od aktywów – ok. 540 mln zł.

 

JN

Polecane wpisy z tej kategorii

Popularne tagi

Mogą spodobać Ci się również

Brytyjczycy płacą więcej za ubezpieczenia auta

Brytyjczycy płacą więcej za ubezpieczenia auta

Polisy OC zaczęły przynosić zyski

Polisy OC zaczęły przynosić zyski

Diagnoza Społeczna 2015. Czy Polacy ufają ubezpieczycielom?

Diagnoza Społeczna 2015. Czy Polacy ufają ubezpieczycielom?