Rząd przyjął nowelę ustawy o PPK

Wiktoria Tkacz Wiktoria Tkacz
Opublikowano: 13.05.2019, w kategorii:

7 maja Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Ważną zmianą jest zniesienie limitu 30-krotności podstawy wpłat w PPK oraz uproszczenie systemu.

Projekt przewiduje rozszerzenie katalogu osób zatrudnionych (w rozumieniu ustawy o PPK) o osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Podmioty zatrudniające nie będą musiały dzięki temu zawierać umów o prowadzenie PPK w różnych terminach w związku z powrotem poszczególnych osób do pracy z urlopów macierzyńskich.

W celu zapewnienia efektywności dokonywanych inwestycji wprowadzono dodatkowy warunek pobierania przez podmioty zarządzające PPK wynagrodzenia za osiągnięty wynik w postaci konieczności osiągnięcia stopy zwrotu przez fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub subfundusz na poziomie nie niższym niż 75% najwyższych stóp zwrotu w ramach funduszy tej samej zdefiniowanej daty.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

WT

Polecane wpisy z tej kategorii

Popularne tagi

Mogą spodobać Ci się również

Ubezpieczenie w podróży zagranicznej

Ubezpieczenie w podróży zagranicznej

lipiec 2017

lipiec 2017

Polska mapa strachu – gdzie jeździ się najmniej bezpiecznie?

Polska mapa strachu – gdzie jeździ się najmniej bezpiecznie?