Aktualności22 lipca 2016

UFG: Podsumowanie rynku ubezpieczeń w I kwartale 2016 r.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w najnowszym raporcie opublikował podsumowanie pierwszych trzech miesięcy 2016 roku na rynku ubezpieczeń. Z kwartalnego sprawozdania Funduszu wynika, że wartość wypłacanych odszkodowań i świadczeń stale rośnie, odnotowano także wyższe przychody ze składek ubezpieczycieli oraz mniejsze wpływy z tytułu kar.  

 

Z raportu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za pierwszy kwartał bieżącego roku wynika, że coraz mniej kierowców uchyla się od obowiązku opłacania składki za polisę komunikacyjną OC. Fundusz w sprawozdaniu zwraca uwagę również na wyższe przychody ze składek ubezpieczycieli, mniejsze wpływy z tytułu kar i regresów, a także stale rosnącą wartość wypłacanych odszkodowań i świadczeń.

Z opublikowanego niedawno raportu wynika, że UFG odnotowało wyraźny spadek we wpływach z opłat za niespełnienie obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Łączne przychody z tego tytułu wyniosły zaledwie 22,01 mln zł, to jest blisko 40% mniej w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. Fundusz przyczyny spadku przychodów tłumaczy mniejszym wpływem z kar za brak OC, które stanowią prawie 100% wpływów z tego tytułu. W I kwartale 2016 r. nieubezpieczeni kierowcy zapłacili jedynie 22 mln zł. To znacznie mniej niż w roku ubiegłym, kiedy to kierowcy uchylający się od obowiązku posiadania OC wpłacili do kasy UFG ponad 36 mln zł.

 

W raporcie Fundusz podaje także, że spadły jego przychody z roszczeń regresowych – i to aż o 22,8%. Przez 3 miesiące 2016 r. do kasy UFG wpłynęło z powyższego tytułu 10,54 mln zł, w porównaniu z 13,65 mln zł w roku ubiegłym.

Z sprawozdania dowiadujemy się także, że oszacowana na podstawie danych UFG składka rynkowa z tytułu polis komunikacyjnych w I kwartale tego roku wyniosła łącznie 2708 mln zł. W porównaniu z I kwartału roku 2015, kwota ta zwiększyła się od 563 mln zł.

Z raportu wynika także, że wartość odszkodowań i świadczeń nadal rośnie. Przez pierwsze trzy miesiące 2016 roku UFG z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń wypłaciło łącznie prawie 26 mln zł odszkodowań i świadczeń. W porwaniu z tym samym okresem w roku ubiegłym to wzrost rzędu 4,17%.

PF

Udostępnij

Popularne tagi

+ Rozwiń

Porównuj i oszczędzaj!

Mądrze wybieraj ubezpieczenie: komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne, życia i zdrowia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki

Sprawdź

 

Chcesz ubezpieczyć się osobiście?

Spotkaj się z naszym doradcą.

Znajdź placówkę