Aktualności31 stycznia 2019

UFG – Przychody idą w górę

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) opublikował raport podsumowujący 9 miesięcy ub. roku. W okresie styczeń-wrzesień UFG zanotował zauważalny wzrost przychodów przy stosunkowo niewielkim wzroście kosztów.

Składki ubezpieczycieli przekroczyły 150 mln zł

Składki odprowadzane przez towarzystwa z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych oraz rolnych za 3 kwartały 2018 r. wyniosły 150,44 mln zł. To o 3,15% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (145,84 mln zł). Krajowi ubezpieczyciele wpłacili do kasy UFG o 3,22% więcej niż przed rokiem (141,28 mln zł), natomiast wpływy od zagranicznych (oddziały) wyniosły 4,6 mln zł (4,56 mln zł, o blisko procent więcej niż rok wcześniej).

Blisko 130 mln zł z kar

Wzrosły także przychody Funduszu z opłat za niespełnienie obowiązku ubezpieczenia OC. Przez 3 kw. 2018 roku z powyższego tytułu do kasy UFG wpłynęło łącznie 127,58 mln zł – o 3,82% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. (122,88 mln zł). Przyczynił się do tego przede wszystkim wynoszący 3,85% wzrost wpływów z kar za brak komunikacyjnej polisy OC (127,49 mln zł na koniec września 2018 r. vs. 122,76 mln zł przed rokiem). Przez 9 miesięcy ub. roku UFG zarejestrował aż 76 229 nowych spraw – oznacza to wzrost o 7,7% r/r. Warto zauważyć, że aż 49 128 (64,45%) z nich było efektem własnych ustaleń UFG!

Większe wpływy z regresów

W górę poszły również przychody UFG z regresów – z tego tytułu w omawianym okresie do kasy Funduszu trafiło 36,27 mln zł – to sporo więcej niż rok wcześniej (34,04 mln zł, wzrost o 6,55%). W tym czasie w trybie dobrowolnym i egzekucyjnym prowadzono łącznie 16 475 postępowań regresowych na kwotę 253,06 mln zł. To niemal dokładnie tyle samo spraw co rok wcześniej (16 438 postępowań), ale wzrost kwoty jest wyraźny – ponad 21 mln złotych więcej niż w 2018 r. (ponad 9%).
Ogółem 9-miesięczne przychody UFG (statutowe i pozastatutowe) wyniosły 325,05 mln zł – o 4,17% więcej niż rok wcześniej (312,04 mln zł). Kwota ta stanowi 76% założonego na ten roku planu przychodów (427,69 mln zł).

Niewielki wzrost wartości odszkodowań

75,16 mln zł to całkowite koszty (odszkodowań i świadczeń, rent, likwidacji szkód, pomniejszone o zwroty odszkodowań) kompensacji szkód UFG w okresie 3 kw. 2018 r. z ubezpieczeń obowiązkowych i z upadłości zakładów ubezpieczeń. Oznacza to wzrost o zaledwie 0,41% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku (74,85 mln zł).

Wzrosła wartość wypłat kompensacyjnych z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, sięgając kwoty 68,57 mln zł. To o 0,87% więcej niż przed rokiem (wówczas Fundusz wypłacił z tego tytułu 67,98 mln zł).  Wartość wypłat kompensacyjnych z tytułu odszkodowań wzrosła o z 57,05 mln we wrześniu 2017 r. do 57,83 mln zł rok później. Znacząco, bo o 7,77% obniżyły się natomiast z kolei koszty likwidacji szkód (z 5,28 mln zł do 4,87 mln zł).
Niewielki spadek odnotowano w przypadku wypłacanych rent (8,32 mln zł wobec 8,54 mln zł rok wcześniej), natomiast mocno spadła wartość zwrotów wypłaconych odszkodowań (o ponad 15%, z 2,89 mln do 2,45 mln zł). Łączna wartość odszkodowań i świadczeń wypłaconych z tytułu upadłości wyniosła 6,59 mln zł (spadek o 4,17%, z 6,88 mln zł).

Ogółem dziewięciomiesięczne koszty UFG wyniosły 279,85 mln zł, co stanowi wartość bardzo zbliżoną do wyników za 2017 r. (279,12, wzrost o 0,26%). Kwota ta stanowi 72,1% założonego na ten roku planu kosztów (388,17 mln zł).
Według stanu na dzień 30 września 2018 roku członkami UFG pozostawało 29 zakładów ubezpieczeń, prowadzących działalność ubezpieczeniową w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe, w tym: 20 krajowych zakładów ubezpieczeń (z czego 7 TUW-ów) oraz 9 zagranicznych zakładów ubezpieczeń (3 oddziały zagranicznych zakładów oraz 6 zakładów wykonujących działalność w trybie swobody świadczenia usług).

JN

Udostępnij

Popularne tagi

+ Rozwiń

MOGĄ SPODOBAĆ CI SIĘ RÓWNIEŻ

Aktualności 7 października 2014

Superpolisa proponuje współpracę

Czytaj dalej
Aktualności 9 marca 2015

Ubezpieczenie motocykli

Czytaj dalej
Aktualności 29 marca 2018

Byliśmy w Popradzie!

Czytaj dalej
Aktualności 27 marca 2019

MÓWI SIĘ W BRANŻY

Czytaj dalej

Porównuj i oszczędzaj!

Mądrze wybieraj ubezpieczenie: komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne, życia i zdrowia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki

Sprawdź

 

Chcesz ubezpieczyć się osobiście?

Spotkaj się z naszym doradcą.

Znajdź placówkę