UFG – Przychody idą w górę

Jakub Nowiński Jakub Nowiński
Opublikowano: 31.01.2019, w kategorii:

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) opublikował raport podsumowujący 9 miesięcy ub. roku. W okresie styczeń-wrzesień UFG zanotował zauważalny wzrost przychodów przy stosunkowo niewielkim wzroście kosztów.

Składki ubezpieczycieli przekroczyły 150 mln zł

Składki odprowadzane przez towarzystwa z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych oraz rolnych za 3 kwartały 2018 r. wyniosły 150,44 mln zł. To o 3,15% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (145,84 mln zł). Krajowi ubezpieczyciele wpłacili do kasy UFG o 3,22% więcej niż przed rokiem (141,28 mln zł), natomiast wpływy od zagranicznych (oddziały) wyniosły 4,6 mln zł (4,56 mln zł, o blisko procent więcej niż rok wcześniej).

Blisko 130 mln zł z kar

Wzrosły także przychody Funduszu z opłat za niespełnienie obowiązku ubezpieczenia OC. Przez 3 kw. 2018 roku z powyższego tytułu do kasy UFG wpłynęło łącznie 127,58 mln zł – o 3,82% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. (122,88 mln zł). Przyczynił się do tego przede wszystkim wynoszący 3,85% wzrost wpływów z kar za brak komunikacyjnej polisy OC (127,49 mln zł na koniec września 2018 r. vs. 122,76 mln zł przed rokiem). Przez 9 miesięcy ub. roku UFG zarejestrował aż 76 229 nowych spraw – oznacza to wzrost o 7,7% r/r. Warto zauważyć, że aż 49 128 (64,45%) z nich było efektem własnych ustaleń UFG!

Większe wpływy z regresów

W górę poszły również przychody UFG z regresów – z tego tytułu w omawianym okresie do kasy Funduszu trafiło 36,27 mln zł – to sporo więcej niż rok wcześniej (34,04 mln zł, wzrost o 6,55%). W tym czasie w trybie dobrowolnym i egzekucyjnym prowadzono łącznie 16 475 postępowań regresowych na kwotę 253,06 mln zł. To niemal dokładnie tyle samo spraw co rok wcześniej (16 438 postępowań), ale wzrost kwoty jest wyraźny – ponad 21 mln złotych więcej niż w 2018 r. (ponad 9%).
Ogółem 9-miesięczne przychody UFG (statutowe i pozastatutowe) wyniosły 325,05 mln zł – o 4,17% więcej niż rok wcześniej (312,04 mln zł). Kwota ta stanowi 76% założonego na ten roku planu przychodów (427,69 mln zł).

Niewielki wzrost wartości odszkodowań

75,16 mln zł to całkowite koszty (odszkodowań i świadczeń, rent, likwidacji szkód, pomniejszone o zwroty odszkodowań) kompensacji szkód UFG w okresie 3 kw. 2018 r. z ubezpieczeń obowiązkowych i z upadłości zakładów ubezpieczeń. Oznacza to wzrost o zaledwie 0,41% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku (74,85 mln zł).

Wzrosła wartość wypłat kompensacyjnych z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, sięgając kwoty 68,57 mln zł. To o 0,87% więcej niż przed rokiem (wówczas Fundusz wypłacił z tego tytułu 67,98 mln zł).  Wartość wypłat kompensacyjnych z tytułu odszkodowań wzrosła o z 57,05 mln we wrześniu 2017 r. do 57,83 mln zł rok później. Znacząco, bo o 7,77% obniżyły się natomiast z kolei koszty likwidacji szkód (z 5,28 mln zł do 4,87 mln zł).
Niewielki spadek odnotowano w przypadku wypłacanych rent (8,32 mln zł wobec 8,54 mln zł rok wcześniej), natomiast mocno spadła wartość zwrotów wypłaconych odszkodowań (o ponad 15%, z 2,89 mln do 2,45 mln zł). Łączna wartość odszkodowań i świadczeń wypłaconych z tytułu upadłości wyniosła 6,59 mln zł (spadek o 4,17%, z 6,88 mln zł).

Ogółem dziewięciomiesięczne koszty UFG wyniosły 279,85 mln zł, co stanowi wartość bardzo zbliżoną do wyników za 2017 r. (279,12, wzrost o 0,26%). Kwota ta stanowi 72,1% założonego na ten roku planu kosztów (388,17 mln zł).
Według stanu na dzień 30 września 2018 roku członkami UFG pozostawało 29 zakładów ubezpieczeń, prowadzących działalność ubezpieczeniową w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe, w tym: 20 krajowych zakładów ubezpieczeń (z czego 7 TUW-ów) oraz 9 zagranicznych zakładów ubezpieczeń (3 oddziały zagranicznych zakładów oraz 6 zakładów wykonujących działalność w trybie swobody świadczenia usług).

JN

Polecane wpisy z tej kategorii

Popularne tagi

Mogą spodobać Ci się również

Jak właściwie określić sumę ubezpieczenia nieruchomości?

Jak właściwie określić sumę ubezpieczenia nieruchomości?

Za mało czasu na nowe wytyczne?

Za mało czasu na nowe wytyczne?

Brokerzy nie chcą detalu

Brokerzy nie chcą detalu