Aktualności18 grudnia 2017

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń przyjęta przez Sejm

15 grudnia Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Czekamy już tylko na podpis prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw.

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń implementuje do krajowego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie dystrybucji ubezpieczeń, czyli IDD (Insurance Distribution Directive), zaostrzające wymogi stawiane ich sprzedawcom. Zastąpią one ustawę o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Przewidziane obecnie na dzień 23 lutego 2018 r. wejście w życie przepisów ustawy zwiększy i ujednolici ochronę klientów zawierających umowy ubezpieczenia we wszystkich kanałach dystrybucji.

Co zmienia ustawa?

Klient ma być lepiej informowany o produkcie i dystrybutorze, a dystrybutor ma uczciwie i  rzetelnie postępować zgodnie z najlepiej pojętym interesem klienta. Dystrybutorzy zobowiązani będą do ujawniania charakteru ich wynagrodzenia, tzn. czy za swoją pracę otrzymują (płacone przez klienta) honorarium czy (uwzględnioną w kwocie składki ubezpieczeniowej) prowizję. Przepisy zobowiązują agentów oferujących ubezpieczenie uzupełniające do powiadamiania klienta o swoim statusie (tzn. czy są agentami wyłącznymi czy multi). Ustawa zobowiązuje agentów, ubezpieczycieli i brokerów do informowania klientów o wysokości wskaźnika kosztów dystrybucji i prowizji, związanych z proponowaną umową ubezpieczenia. Zwiększy to transparentność sprzedaży umów ubezpieczenia na życie o charakterze inwestycyjnym.

Dystrybutor przed podpisaniem umowy powinien przekazać klientowi obiektywne informacje o sprzedawanym produkcie. Ma to pozwolić podjąć kupującemu świadomą decyzję, opartą o jego wymagania i potrzeby. Dotyczy to również informacje reklamowych i marketingowych – mają one być jasne i niewprowadzające w błąd.

Ustawa przewiduje utworzenie jawnego internetowego rejestru pośredników ubezpieczeniowych, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. KNF będzie sprawowała nadzór nad wszystkimi dystrybutorami, wspierana częściowo przez towarzystwa ubezpieczeń. Przepisy zobowiązują pracowników zakładów ubezpieczeń oraz reasekuracji, agentów ubezpieczeniowych oraz brokerów ubezpieczeniowych do odbywania 15 godzin szkoleń zawodowych rocznie (również w formie e-learningu). Mają one rozwijać odpowiednie kompetencje osób odpowiedzialnych za dystrybucję ubezpieczeń, pomóc im utrzymać wysokie standardy etyczne i dobrą reputację oraz  zdobywać nowe umiejętności zawodowe.

Ustawa wprowadza sankcje karne (m.in. kary grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2) za działalność agencyjną wykonywaną z naruszeniem określonych w niej wymogów, za wykonywanie czynności agencyjnych bez upoważnienia, za działalność brokerską w obszarach ubezpieczeń lub reasekuracji bez wymaganego zezwolenia czy za czynności brokerskie w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji bez upoważnienia.

 

MZ

Udostępnij

Popularne tagi

+ Rozwiń

Porównuj i oszczędzaj!

Mądrze wybieraj ubezpieczenie: komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne, życia i zdrowia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki

Sprawdź

Na lotnisku uświadomiłam sobie, że nie mam żadnego ubezpieczenia na podróż. Wyszukałam w tablecie porównywarkę i w ciągu kilku minut miałam polisę na mailu. Polecam Superpolisę w sytuacjach podbramkowych 🙂

Zofia Kwiatkowska z Poznania

Ubezpieczenie mieszkania kupiłam podczas niedzielnych zakupów w galerii handlowej. Agentka dopasowała ubezpieczenie do moich potrzeb. Blisko, szybko i wygodnie 🙂

Iwona Tetelmajer z Pasłęka

Szukając ubezpieczenia na samochód zadzwoniłam na nr 801 000 000. Porównałam oferty kilkunastu towarzystw i kupiłam dużo tańsze OC, niż proponował poprzedni ubezpieczyciel!

Alicja Żuławska z Warszawy