Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń: Ustawa weszła w życie!

Jakub Nowiński Jakub Nowiński
Opublikowano: 23.02.2018, w kategorii:

Proces legislacyjny zmierzający do przyjęcia, a potem przesunięcia daty obowiązywania nowej ustawy dystrybucyjnej dobiegł szczęśliwego końca. W Polsce już dokonano zmian w przepisach implementujących rozporządzenie IDD do krajowego porządku prawnego.

Wydarzenia następowały niemal dzień po dniu: 12 lutego Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, przesuwającej datę stosowania regulacji. 14 lutego unijni ambasadorowie potwierdzili w imieniu Rady Unii Europejskiej porozumienie co do przesunięcia terminu stosowania nowych przepisów. 15 lutego nowelizacja ustawy o dystrybucji ubezpieczeń została opublikowana w Dzienniku Ustaw, a dzień później – 16 lutego – weszła w życie.

IDD miała pierwotnie obowiązywać od 23 lutego 2018 r. Do tego czasu państwa członkowskie miały też włączyć ją do prawa krajowego. Jednak na wniosek Komisji stosowanie dyrektywy zostało przesunięte na 1 października tego roku. W ocenie instytucji unijnych zmiana terminu pozwoli sektorowi ubezpieczeń na lepsze przygotowanie do spełnienia wymogów dyrektywy i na zmiany niezbędne do jej wykonania.

Oprócz nowego terminu stosowania ustawy nowela zmienia też przepis art. 101 ust. 1, odnoszący się do dodatkowych wymogów dla zakładów ubezpieczeń w zakresie ochrony klientów dotyczących produktów inwestycyjnych opartych na ubezpieczeniu (termin obowiązywania tego przepisu jest powiązany z terminem wejścia w życie ustawy) oraz przepis przejściowy (art. 107 ust. 5), przewidujący termin odbycia pierwszego rocznego szkolenia zawodowego w pełnym wymiarze. Termin ten został przesunięty na 31 grudnia 2019 r. Ta zmiana odnosi się do osób wykonujących czynności dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń oraz zakładu reasekuracji, brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, agentów ubezpieczeniowych i osób wykonujących czynności agencyjne zakładu ubezpieczeń.

Polecane wpisy z tej kategorii

Popularne tagi

Mogą spodobać Ci się również

Liczby: jak zmienia się rynek ubezpieczeń?

Liczby: jak zmienia się rynek ubezpieczeń?

Rynek ubezpieczeń: Rzecznik Finansowy interweniuje w sprawie Gefiona

Rynek ubezpieczeń: Rzecznik Finansowy interweniuje w sprawie Gefiona

Ubezpieczeniowe podsumowanie 2015 roku

Ubezpieczeniowe podsumowanie 2015 roku