WDROŻENIE USTAWY O DYSTRYBUCJI UBEZPIECZEŃ (IDD)

Jakub Nowiński Jakub Nowiński
Opublikowano: 30.03.2018, w kategorii:

Z czego wynika nowelizacja prawa o dystrybucji ubezpieczeń? Kiedy zacznie obowiązywać i co zmieni w codziennej pracy agenta?

Zapraszamy do lektury!

 • Prace nad nowym prawem mają na celu wykonanie przepisów Unii Europejskiej
  w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (ang. Insurance Distribution Directive,
  w skrócie: IDD), która weszła w życie 23 lutego 2016 r.
 • Na włączenie dyrektywy do swojego prawa państw członkowskie UE otrzymały
  2 lata od tej daty.
 • Prace nad polską ustawą o dystrybucji ubezpieczeń zakończyły się 28 grudnia
  2017 r. (podpis Prezydenta RP).
 • Ze względu na opóźnienia w przygotowaniach Parlament Europejski i niektóre państwa członkowskie wystąpiły z wnioskiem o przesunięcie obowiązywania nowych przepisów o 7 miesięcy – do 1 października 2018 r.
 • Miało to umożliwić dystrybutorom ubezpieczeń, reasekuracji i organowi nadzoru branży ubezpieczeniowej lepsze przygotowanie się do rozpoczęcia stosowania nowych regulacji.
 • Nasz kraj nie zgłosił sprzeciwu wobec opóźnienia.
 • 12 lutego ustawa została podpisana przez Prezydenta RP.
 • Przepisy ustawy dystrybucyjnej zaczną obowiązywać 1 października 2018 r.

Co IDD zmienia w pracy agenta?

 • Podstawowym celem unijnych przepisów jest ochrona interesu klientów, czemu sprzyjać ma większa przejrzystość procesu sprzedaży ubezpieczeń.
 • Nowe regulacje nakładają na sprzedawców więcej obowiązków informacyjnych,
  by klienci dowiadywali się jak najwięcej o kupowanym produkcie, jego zaletach/wadach oraz obsłudze posprzedażowej.
 • Agenci nadal będą działali w imieniu lub na rzecz ubezpieczycieli, ale nowe przepisy nałożą na nich dodatkowe obowiązki, wskutek czego ze sprzedawców ubezpieczeń staną się w większym stopniu doradcami ubezpieczeniowymi, dla których najważniejsze mają być realne potrzeby klienta.
 • W ten sposób kupujący mają zyskać pewność, że wybrana ochrona to najlepsze
  z dostępnych na rynku rozwiązań.

 
Jak zmiany mają wyglądać w praktyce?

 • Agenci będą rozpoczynać obsługę klienta od precyzyjnej analizy jego potrzeb
  i wystawienia mu rekomendacji do zakupu.
 • Klienci mają otrzymywać standaryzowany „Dokument zawierający informacje
  o umowie ubezpieczenia”, dzięki czemu w przejrzystej formie dowiedzą się wszystkiego o kupowanej ochronie (m.in. zakresie i wyłączeniach odpowiedzialności ubezpieczyciela, sposobie płatności, zgłaszania roszczeń czy możliwości rozwiązania umowy).
 • Agenci będą informować klientów o charakterze i źródle swojego wynagrodzenia oraz szkolić się w określonym przez ustawę wymiarze.

          JN

Polecane wpisy z tej kategorii

Popularne tagi

Mogą spodobać Ci się również

UFG działa coraz skuteczniej, a kary za brak OC mogą być wyższe

UFG działa coraz skuteczniej, a kary za brak OC mogą być wyższe

Nowy oddział Superpolisy w Warszawie!

Nowy oddział Superpolisy w Warszawie!

Gdzie podział się mój bagaż?

Gdzie podział się mój bagaż?