Weryfikacja w UFG, a zniżki i zwyżki klienta

Niezwykle istotne jest bezbłędne określenie przebiegu ubezpieczenia, tj. liczby lat, liczby szkód oraz ewentualnych przerw w posiadaniu ochrony.

Admin Administrator Admin Administrator
Opublikowano: 04.10.2014, w kategorii:

Umiejętna analiza przebiegu historii ubezpieczenia klienta w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym (UFG) to podstawa prawidłowego wyboru wartości w tabeli bonus-malus. Na co zwracać uwagę, aby nie popełniać błędów podczas weryfikacji klienta?

 

Tabela bonus-malus określa wpływ historii szkodowości kierowcy na składkę OC i AC. Innymi słowy: jest to zestaw precyzyjnie określonych reguł wzrostu lub obniżania składki w odniesieniu do liczby lat ubezpieczenia i liczby szkód na koncie klienta. W trakcie wypełniania z nim formularza na potrzeby dokonania kwotacji, niezwykle istotne jest bezbłędne określenie przebiegu ubezpieczenia, tj. liczby lat, liczby szkód i ewentualnych przerw w posiadaniu ochrony w trakcie wszystkich lat posiadania przez danego kierowcę OC lub AC, a następnie poprawne zestawienie ich ze zniżką lub zwyżką według reguł stosowanych przez ubezpieczycieli.

 

Aby tego dokonać należy w zakładce „Pojazdy i klienci” przejść do weryfikacji UFG i wprowadzić imię, nazwisko i PESEL klienta. Po wyświetleniu się szczegółowych informacji na temat posiadanych przez kierowcę ubezpieczeń OC i AC należy sprawdzić, a następnie wprowadzić do formularza sprzedażowego najistotniejsze informacje:

1.  Łączna liczba lat posiadania przez klienta OC lub AC

To ważne w kontekście oceny przez towarzystwo doświadczenia kierowcy. Maksymalną wartością możliwą do wprowadzenia na potrzeby kwotacji jest „dziesięć i więcej”, zatem na potrzeby bieżącej sprzedaży istotne są wyłącznie poniższe informacje dotyczące ostatnich dziesięciu ubezpieczeń OC i/lub AC, które należy zaznaczyć na rozwiniętej w dalszej części formularz pionowej osi.

 2.  Czas trwania polis

Na czerwono zostały zaznaczone wszystkie polisy trwające krócej niż 12 miesięcy, związane np. ze sprzedażą pojazdu, jego kradzieżą, zezłomowaniem lub wyrejestrowaniem. Istotne jest również uważne sprawdzenie, czy niektóre oznaczone tym kolorem ubezpieczenia nie są wyłącznie „pustymi” polisami, zgłoszonymi niepotrzebnie przez ubezpieczycieli do UFG. W takim przypadku należy przyjrzeć się danym w innych wierszach i skontrolować, czy znajdują się tam ubezpieczenia pojazdu w analogicznym okresie. Będzie to widoczne, jeśli np. tuż pod „czerwonym” ubezpieczeniem pojawi się 12-miesięczne OC lub AC z tą samą co wyżej datą zawarcia i tym samym ubezpieczycielem. Po dokładnej weryfikacji należy zaznaczyć w formularzu sprzedażowym, które ubezpieczenia (licząc od najnowszej polisy i „cofając się” rok po roku) trwały krócej i ile czasu obowiązywały.

 3.  Przerwy pomiędzy polisami

Kolejnym elementem, który musi zostać zweryfikowany są przerwy pomiędzy polisami. Ich odnalezienie w danych zgromadzonych przez UFG i poprawne zaznaczenie podczas sprzedaży jest ważne, ponieważ niektóre towarzystwa wymagają ciągłości ubezpieczeniowej do uznania posiadanych przez kierowcę zniżek.

 4.  Liczba szkód

W kolumnie po prawej stronie UFG umieszcza informacje o likwidowanych w przeszłości szkodach i ubezpieczeniach, z którymi były one związane. Szkodowość jest bardzo istotna dla ubezpieczycieli, więc niezwykle ważne jest zgodne ze stanem rzeczywistym przyporządkowanie liczby likwidowanych zdarzeń do odpowiednich polis w formularzu sprzedażowym – na takich samych zasadach, co powyższe informacje.

 

Bonus-malus – dokładne określenie procentów…

System Bonus-malus skonstruowany jest osobno dla ubezpieczenia OC i AC, za pomocą tego narzędzia obliczane są należne zniżki. Odbywa się to w oparciu o przebieg dotychczasowej historii ubezpieczenia klienta, czasu trwania poprzednich, ewentualnych przerw w posiadanych polisach, a także ilości szkód zarejestrowanych w tym okresie. Na podstawie wprowadzonych informacji system w tle samoczynnie oblicza wysokość zniżki i dobiera odpowiednią klasę taryfową, czego konsekwencją jest wyliczenie dokładnej wysokości składki.

Polecane wpisy z tej kategorii

Mogą spodobać Ci się również

Kolizja w noworoczny weekend. Co robić?

Kolizja w noworoczny weekend. Co robić?

„Drogie OC dla młodych kierowców” – Gazeta Ubezpieceniowa

„Drogie OC dla młodych kierowców” – Gazeta Ubezpieceniowa

Superpolisa z oddziałem w Centrum Ursynów

Superpolisa z oddziałem w Centrum Ursynów