Aktualności4 października 2014

Weryfikacja OC i AC w UFG, a zniżki i zwyżki klienta

Analiza przebiegu historii ubezpieczenia i weryfikacja OC klienta w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym (UFG) to podstawa prawidłowego wyboru wartości w tabeli bonus-malus. To z kolei ma zasadniczy wpływ na przydzielenie klienta do odpowiedniej klasy taryfowej i ustaleniu odpowiedniej składki za polisę. Na co zwracać uwagę, aby nie popełniać błędów podczas weryfikacji klienta?

Zdaje się, że skończyły się czasy składania przez klientów ubezpieczycieli nieprawdziwych oświadczeń o posiadanych zniżkach za bezszkodowość w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Od 2011 roku działa system informatyczny Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG), który zawiera na bieżąco aktualizowane dane o pojazdach ubezpieczonych w zakresie OC i AC. Taka baza pojazdów ubezpieczonych znacznie ułatwia pracę pośredników ubezpieczeniowych, ale niesie za sobą korzyści również dla samych ubezpieczonych.

Sprawdzenie OC w UFG

Za sprawą narzędzia udostępnionego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny sprawdzenie OC jest znacznie prostsze. Korzystając z danych zawartych w rejestrze możemy sprawdzić ciągłość ubezpieczenia OC, zniżki i zwyżki, na które wpływ ma odnotowana do tej pory szkodowość w ubezpieczeniach komunikacyjnych, czyli wszystko, co jest potrzebne do prawidłowego wyboru wartości w tabeli bonus-malus.

Aby tego dokonać, należy w zakładce „Pojazdy i klienci” przejść do weryfikacji UFG i wprowadzić imię, nazwisko i PESEL klienta. Po wyświetleniu się szczegółowych informacji na temat posiadanych przez kierowcę ubezpieczeń OC i AC należy sprawdzić, a następnie wprowadzić do formularza sprzedażowego najistotniejsze informacje: łączną liczbę lat posiadania przez klienta OC lub AC, czas trwania polis, przerwy pomiędzy polisami oraz liczbę szkód.

Łączna liczba lat posiadania przez klienta OC lub AC

To ważne w kontekście oceny przez towarzystwo doświadczenia kierowcy. Maksymalną wartością możliwą do wprowadzenia na potrzeby kwotacji jest „dziesięć i więcej”, zatem na potrzeby bieżącej sprzedaży istotne są wyłącznie informacje dotyczące ostatnich dziesięciu lat ubezpieczeń OC i/lub AC, które należy zaznaczyć na rozwiniętej w dalszej części formularz pionowej osi.

Czas trwania polis

Na czerwono zostały zaznaczone wszystkie polisy trwające krócej niż 12 miesięcy, związane np. ze sprzedażą pojazdu, jego kradzieżą, zezłomowaniem lub wyrejestrowaniem. Istotne jest również uważne sprawdzenie, czy niektóre oznaczone tym kolorem ubezpieczenia nie są wyłącznie „pustymi” polisami, zgłoszonymi niepotrzebnie przez ubezpieczycieli do UFG. W takim przypadku należy przyjrzeć się danym w innych wierszach i skontrolować, czy znajdują się tam ubezpieczenia pojazdu w analogicznym okresie. Będzie to widoczne, jeśli np. tuż pod „czerwonym” ubezpieczeniem pojawi się 12-miesięczne OC lub AC z tą samą co wyżej datą zawarcia i tym samym ubezpieczycielem. Po dokładnej weryfikacji należy zaznaczyć w formularzu sprzedażowym, które ubezpieczenia (licząc od najnowszej polisy i „cofając się” rok po roku) trwały krócej i ile czasu obowiązywały.

Przerwy pomiędzy polisami

Kolejnym elementem, który musi zostać zweryfikowany, są przerwy pomiędzy polisami. Ich odnalezienie w danych zgromadzonych przez UFG i poprawne zaznaczenie podczas sprzedaży jest ważne, ponieważ niektóre towarzystwa wymagają ciągłości ubezpieczeniowej do uznania posiadanych przez kierowcę zniżek.

Liczba szkód

W kolumnie po prawej stronie UFG umieszcza informacje o likwidowanych w przeszłości szkodach i ubezpieczeniach, z którymi były one związane. Szkodowość jest bardzo istotna dla ubezpieczycieli, więc niezwykle ważne jest zgodne ze stanem rzeczywistym przyporządkowanie liczby likwidowanych zdarzeń do odpowiednich polis w formularzu sprzedażowym – na takich samych zasadach, co powyższe informacje.

Wprowadzenie poprawnych danych jest niezwykle ważne, ponieważ jeden nawet mały błąd może spowodować, że klientowi zostanie przydzielona inna klasa taryfowa OC. Dlatego należy dokładnie sprawdzić wprowadzane informacje. Na ich podstawie system w tle samoczynnie oblicza wysokość zniżki i dobiera odpowiednią klasę taryfową, czego konsekwencją jest wyliczenie dokładnej wysokości składki.

UFG: Sprawdzenie OC sprawcy

Baza udostępniana przez UFG w praktyce służy jako rejestr ubezpieczeń OC. Każdy zainteresowany korzystając z niej może sprawdzić ubezpieczenie OC np. pojazdu sprawcy kolizji czy przebieg ubezpieczenia pojazdu przed jego zakupem. Wystarczy wejść na stronę UFG, wpisać numer rejestracyjny lub VIN auta, a w przeciągu kilku sekund otrzymamy bezpłatny dostęp do danych o jej ważności.

Udostępnij

Popularne tagi

+ Rozwiń

Porównuj i oszczędzaj!

Mądrze wybieraj ubezpieczenie: komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne, życia i zdrowia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki

Sprawdź

 

Chcesz ubezpieczyć się osobiście?

Spotkaj się z naszym doradcą.

Znajdź placówkę