Strefa Agenta28 czerwca 2018

Komunikacja: rentowność wciąż rośnie!

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała raport („Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń I/2018”) podsumowujący wyniki finansowe rynku ubezpieczeń w pierwszym kwartale tego roku. Potwierdził on w całości wcześniejsze szacunki Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz pokazał kolejną poprawę rentowności w segmencie komunikacyjnym.

Koncentracja w komunikacji
Raport pokazał wysoką koncentrację w segmencie polskich ubezpieczeń komunikacyjnych. Trzech największych graczy kontroluje aż blisko dwie trzecie całej „komunikacji” mierzonej przypisem składki brutto. Liderem naturalnie jest PZU, legitymujące się najwyższym procentowym wskaźnikiem udziału w rynku komunikacyjnym – 33,47%. Niemal dwukrotnie niższy przypis (17,19%) zebrał gracz numer dwa – Warta. Wystarczyło to, by wyprzedzić trzecią na komunikacyjnym rynku ERGO Hestię, która ugrała z „komunikacyjnego tortu” 15,39%.

Identyczną kolejność obserwujemy w segmencie obowiązkowych ubezpieczeń z gr. 10. Udział poszczególnych towarzystw w OC wynosi odpowiednio: 30,57% (PZU), 19,47% (Warta) i 14,43% (ERGO Hestia). Nieco inaczej kształtuje się sytuacja w składce za AC – liderem wciąż pozostaje PZU z udziałem na poziomie 38,57%, ale na drugą lokatę wychodzi ERGO Hestia (17,09%), dość wyraźnie wyprzedając Wartę (13,18%).

Z kolei Link4 okazuje się być towarzystwem z największym udziałem „komunikacji” w ogólnym przypisie składki. Polisy z grup 3 i 10 odpowiadają w sumie aż za 92,05% wpływów ze składek w Link4. Spośród czołowych towarzystw komunikacja dominuje też w przypisie Warty (69,55%) i AXA Ubezpieczenia (66,69%). W PZU natomiast polisy komunikacyjne odpowiadają za nieco ponad połowę zbieranych składek (52,18%).

Liczby i procenty
Przez pierwsze trzy miesiące 2018 r. ubezpieczyciele zebrali łącznie 16,25 mld zł składek brutto – o 1,93% więcej niż w tym samym okresie 2017 r. O 0,43% r/r, do 10,49 mld zł, wzrosła też kwota odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto przez zakłady. Poprawie uległa też rentowność: wynik techniczny w kwocie 1,37 mld zł był o 10,6% wyższy od odnotowanego na koniec I kw. ub.r., natomiast zysk netto wzrósł o 1,87% r/r, do 1,06 mld zł.

Dział I
W I kwartale 2018 r. ubezpieczyciele życiowi zebrali 6123,84 mln zł, o 7,37% mniej niż w analogicznym okresie 2017 r. (5672,32 mln zł). Przez trzy miesiące tego roku firmy z działu I wypłaciły w sumie 5444,09 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto – o 3,94% mniej niż rok wcześniej (5667,45 mln zł). Wynik techniczny wzrósł z 639,35 mln zł przed rokiem do 679,32 mln zł obecnie (+6,25% r/r), a wynik finansowy netto spadł z 484,85 mln zł rok wcześniej do 469,83 mln zł (-3,1% r/r).

Dział II
Kwartalny przypis składki ubezpieczycieli majątkowych uplasował się na poziomie 10 580,26 mln zł – o 7,74% wyższym od ubiegłorocznego (9820,3 mln zł). W segmencie komunikacyjnym z OC posiadaczy pojazdów lądowych zebrano 3748,26 mln zł, wobec 3510,55 mln zł rok wcześniej (+6,77% r/r). Z kolei w autocasco wygenerowano przypis w kwocie 2128,74 mln zł – o 12,45% wyższy od ubiegłorocznego (1893,01 mln zł).

W gr. 10 doszło do kolejnego znaczącego wzrostu wyniku technicznego. Na koniec marca tego roku wyniósł on 140,14 mln zł – o 60,29% więcej niż po trzech miesiącach ub.r. (87,43 mln zł). Jeszcze większą poprawą mógł się wykazać segment AC, którego wynik techniczny w kwocie 145,18 mln zł był o 338,48% wyższy od odnotowanego na dzień 31 marca 2017 roku (33,11 mln zł).

W I kw. 2018 r. zakłady majątkowe wypłaciły brutto 5047,85 mln zł odszkodowań i świadczeń, o 5,62% więcej niż na koniec I kw. ub.r., kiedy to wskaźnik ów osiągnął poziom 4779,03 mln zł. Dział II uzyskał też dodatni wynik techniczny w wysokości 691,25 mln zł wobec 599,8 mln zł przed rokiem (+15,25%). Zysk netto rynku majątkowego za pierwsze trzy miesiące obecnego roku wyniósł 587,83 mln zł, o 6,22% więcej niż 12 miesięcy wcześniej (553,42 mln zł).

JN

Udostępnij

Popularne tagi

+ Rozwiń

MOGĄ SPODOBAĆ CI SIĘ RÓWNIEŻ

Agenci Superpolisy | Zysk | Współpraca|Artyukuł Gazeta Ubezpieczeniowa
Strefa Agenta 26 czerwca 2017

Mówi się w branży …

Czytaj dalej
Strefa Agenta 23 listopada 2015

Wyższe kary za brak OC od 2016 roku

Czytaj dalej
Strefa Agenta 27 września 2019

“SUKCESIMY SIĘ !!!”

Czytaj dalej
Strefa Agenta 29 lipca 2016

Mówi się w branży…

Czytaj dalej

Porównuj i oszczędzaj!

Mądrze wybieraj ubezpieczenie: komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne, życia i zdrowia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki

Sprawdź

 

Chcesz ubezpieczyć się osobiście?

Spotkaj się z naszym doradcą.

Znajdź placówkę