Blog Ubezpieczeniowy30 stycznia 2020

Mówi się w branży

Miniony miesiąc obfitował w wiele ciekawych wydarzeń. Sytuacje na rynku ubezpieczeń skomentowali: Agnieszka Szymczak, dyrektor ds. rozwoju biznesu i relacji z brokerami AXA, Kazimierz Fedak, członek zarządu Generali Investments TFI, Maxime Lemerle, szef Działu Analiz Sektorów i Niewypłacalności Euler Hermes, Łukasz Zoń, prezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych (SPBUiR) oraz Joachim Müller, dyrektor generalny Allianz Global Corporate & Speciality (AGCS).

1. Agnieszka Szymczak, dyrektor ds. rozwoju biznesu i relacji z brokerami AXA skomentowała sukces AXY w ankiecie KNF’u.

– Ogromnie się cieszę, że wysiłek i kompetencje całego zespołu Obszaru Klienta Korporacyjnego został po raz kolejny doceniony przez brokerów, czyli przez dominujący kanał sprzedaży dla biznesu korporacyjnego. Myślę, że tak dobry wynik to także efekt skoncentrowania naszej aktywności na budowaniu pozytywnego wizerunku marki wśród brokerów i klientów oraz na działaniach, które przynoszą brokerom wymierne korzyści, np. szkolenia merytoryczne prowadzone we wszystkich regionach oraz projekt AXA School of Management. Oczywiście na bieżąco przyglądamy się temu, co dostarczają brokerom nasi konkurenci, ale przed wszystkim, ciągle staramy się, żeby na najwyższym poziomie zapewniać brokerom, to, co zawsze doceniają: jak najszybszy i dobry jakościowo serwis, profesjonalną likwidację szkód, sprawną wypłatę prowizji oraz dobre relacje i partnerską współpracę. Z dużą motywacją będziemy kontynuować wszystkie te działania. Bardzo dziękuję wszystkim moim kolegom i koleżankom, którzy pomogli w osiągnięciu tego wielkiego dla nas sukcesu.

Źródło: Gazeta Ubezpieczeniowa

2. Kazimierz Fedak, członek zarządu Generali Investments TFI odpowiedzialny za sprzedaż, marketing i rozwój produktów skomentował powód obniżenia pierwszej wpłaty na fundusze w ramach IKE i IKZE.

– Nasze fundusze dostępne w ramach IKE i IKZE od wielu lat wypracowują bardzo dobre wyniki. To efekt szczegółowo zaplanowanych działań i konsekwentnie realizowanej filozofii inwestycyjnej. Jesteśmy dumni z tych rozwiązań i zależy nam, aby coraz większe grono osób mogło z nich korzystać, oszczędzając na emeryturę i zapewniając sobie bezpieczeństwo finansowe na przyszłość. Dlatego zdecydowaliśmy się zmniejszyć wysokość pierwszej wpłaty do 100 zł. (…) Mamy nadzieję, że obniżenie pierwszej wpłaty na IKE i IKZE będzie kolejnym argumentem ułatwiającym podjęcie decyzji o samodzielnym długoterminowym oszczędzaniu. Wystarczą nawet małe kwoty, które wpłacane systematycznie, po latach mogą okazać się istotnym uzupełnieniem emerytury wypłacanej przez ZUS.

Źródło: Gazeta Ubezpieczeniowa

3. Maxime Lemerle, szef Działu Analiz Sektorów i Niewypłacalności Euler Hermes skomentował przewidywania dotyczące upadłości przedsiębiorstw w Polsce.

– W Polsce utrzyma się zwiększona liczba upadłości, nieco powyżej poprzedniego ich szczytu z lat 2012–2013. Najistotniejszy jest strukturalny problem niskiej rentowności polskich firm, który zaostrzy się przy słabszym wzroście gospodarczym.

Źródło: Gazeta Ubezpieczeniowa

4. Łukasz Zoń, prezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych (SPBUiR) skomentował różnice pojawiające się w odszkodowaniach.

– Bardzo ważny jest katalog zdarzeń, po których ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie. W umowach od ognia i innych zdarzeń losowych niekiedy zakłady ubezpieczeń ograniczają się do objęcia ochroną tylko podstawowych zdarzeń, takich jak pożar, uderzenie pioruna czy wybuch. Trzeba dodatkowo uzgodnić objęcie ochroną innych szkód związanych z pogodą, np. zalaniem czy silnym wiatrem. Na rynku dostępne są jednak majątkowe ubezpieczenia typu „all risks” (od wszystkich ryzyk), zarówno związane z zabezpieczeniem przed ryzykami żywiołowymi, jak i skutkami awarii lub uszkodzenia używanych do produkcji maszyn. Objęcie ochroną majątku za pomocą takich polis umożliwia również szersze zabezpieczenie stabilności finansowej przedsiębiorcy za pomocą polisy dotyczącej przerw w działalności. Konstruując program ubezpieczenia, warto poradzić się brokera, który jako specjalista na rynku ubezpieczeń będzie w stanie doradzić właściwe rozwiązanie. (…) Ubezpieczycielom, podobnie jak przedsiębiorstwom, zależy, aby rozmiar szkody był jak najmniejszy i przestój jak najkrótszy. Dlatego umieszczają w OWU zapisy dotyczące tego typu obowiązkowych działań. Oprócz tego warto pamiętać, że jednym z podstawowych wyłączeń odpowiedzialności jest tzw. rażące niedbalstwo, a więc sytuacja, w której do szkody doszło w wyniku nieodpowiedzialnego czy lekkomyślnego działania.

Źródło: Gazeta Ubezpieczeniowa 

5. Joachim Müller, dyrektor generalny Allianz Global Corporate & Speciality (AGCS) skomentował wyzwania jakie stoją obecnie przed przedsiębiorstwami.

– Wyniki Barometru Ryzyk Allianz 2020 wskazują, że ryzyko cybernetyczne i zmiany klimatu to dwa istotne wyzwania, które firmy muszą uważnie obserwować w nowej dekadzie. (…) Oczywiście istnieje wiele innych scenariuszy szkód i zakłóceń, ale jeśli zarządy i menedżerowie ds. ryzyka nie poradzą sobie z zagrożeniami związanymi z cyberprzestępczością i zmianami klimatu, prawdopodobnie będzie to miało decydujący wpływ na wyniki operacyjne, wyniki finansowe i reputację ich firm.

Źródło: Gazeta Ubezpieczeniowa

JN

Udostępnij

Popularne tagi

+ Rozwiń

MOGĄ SPODOBAĆ CI SIĘ RÓWNIEŻ

Blog Ubezpieczeniowy 9 czerwca 2015

Ubezpieczenie domu

Czytaj dalej
Blog Ubezpieczeniowy 7 października 2014

Superpolisa proponuje współpracę

Czytaj dalej
Blog Ubezpieczeniowy 27 lutego 2018

Co w ubezpieczeniach robią roboty?

Czytaj dalej
Blog Ubezpieczeniowy 7 czerwca 2015

Wypowiedzenie polisy OC

Czytaj dalej

Porównuj i oszczędzaj!

Mądrze wybieraj ubezpieczenie: komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne, życia i zdrowia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki

Sprawdź

 

Chcesz ubezpieczyć się osobiście?

Spotkaj się z naszym doradcą.

Znajdź placówkę