Nowy rzecznik pomoże odzyskać pieniądze

Nowa instytucja została powołana aby reprezentować interesy klientów instytucji finansowych, ale także rozpatrywać skierowane przez nich skargi i wnioski.

Paulina Fabrycka Paulina Fabrycka
Opublikowano: 12.10.2015, w kategorii:

Wczoraj weszła w życie ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o rzeczniku finansowym. Nowa instytucja powstała na bazie funkcjonującego dotychczas Rzecznika Ubezpieczonych. Funkcję Rzecznika Finansowego objęła szefowa Biura RzU prof. Aleksandra Wiktorow.

O nowej ustawie pisaliśmy już pięć miesięcy temu (tutaj), kiedy jej projekt wpłynął do Sejmu. Wczoraj nowe zasady rozpatrywania reklamacji przez podmioty rynku finansowego weszły w życie. Zawarte w ustawie rozwiązania mają na celu zwiększenie ochrony klientów banków, SKOK, funduszy inwestycyjnych, biur maklerskich i instytucji płatniczych. Wszyscy klienci indywidualni zyskali możliwość skorzystania z procedur reklamacji usług finansowych i czuwającego nad nimi Rzecznika Finansowego.

Nowa instytucja została powołana aby reprezentować interesy klientów instytucji finansowych, ale także rozpatrywać skierowane przez nich skargi i wnioski. Rolą RzF będzie opiniowanie aktów prawnych dotyczących rynku finansowego, występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę innych aktów prawnych w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania rynku finansowego. Do jego uprawnień należy też możliwość nałożenia do 100 tys. zł kary na podmioty rynku finansowego, które nie dotrzymują terminów rozpatrywania reklamacji. Rzecznik będzie powoływany przez premiera na wniosek Ministra Finansów na czteroletnią kadencję. Jako pierwsza funkcję tę obejmie dotychczasowa Rzecznik Ubezpieczonych, prof. Aleksandra Wiktorow.

W wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” nowa Rzecznik Finansowa, tłumaczy, że przepisy zostały tak skonstruowane, że to klient najpierw będzie musiał wziąć sprawy w swoje ręce. Od wczoraj składanie skarg do rzecznika jest możliwe dopiero po zakończeniu rozpatrywania reklamacji przez firmę ubezpieczeniową, bank czy fundusz inwestycyjny. To istotna zmiana dla ubezpieczonych, którzy do tej pory mogli złożyć skargę do Rzecznika Ubezpieczonych w dowolnym momencie. W myśl nowych przepisów niezadowolony z usług finansowych klient będzie musiał najpierw złożyć reklamację u świadczeniodawcy. Podmiot ten będzie miał 30 dni na odpowiedź. W szczególnie skomplikowanych przypadkach odpowiedź na reklamacje będzie mogła być udzielona w terminie 60 dni. Musi ją jednak poprzedzić pismo wyjaśniające przyczynę opóźnienia.

Reklamację (w formie pisemnej, ustnej lub elektronicznej) będzie można złożyć w każdej jednostce danej instytucji finansowej. W przypadku niedotrzymania przez instytucję finansową terminu na rozpatrzenie reklamacji, będzie się ją uważać za rozpatrzoną zgodnie z wolą wnoszącego.

Co więcej, o procedurach dotyczących składania i rozpatrywania reklamacji instytucje finansowe będą musiały dokładnie informować swoich klientów i zamieszczać je w umowie.

Polecane wpisy z tej kategorii

Popularne tagi

Mogą spodobać Ci się również

Mówi się w branży…

Mówi się w branży…

Nawet pięć razy więcej za polisę dla kierowcy – Rzeczpospolita

Nawet pięć razy więcej za polisę dla kierowcy – Rzeczpospolita

Co powinna zawierać świąteczna paczka ubezpieczeń?

Co powinna zawierać świąteczna paczka ubezpieczeń?