Aktualności23 stycznia 2018

PIU: Skuteczna ochrona podczas ferii za granicą

Polska Izba Ubezpieczeń przypomina wszystkim wyjeżdżającym na ferie zimowe o korzyściach płynących z wykupienia polisy ubezpieczeniowej. Do najważniejszych należy ochrona przed wysokimi kosztami pomocy medycznej. Osoby wypoczywające za granicą powinny wyposażyć się przede wszystkim w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), którą można wyrobić w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. EKUZ nie gwarantuje jednak pełnej i bezpłatnej opieki medycznej, m.in. nie pokrywa kosztów ratownictwa górskiego za granicą oraz transportu medycznego do Polski. Koszty takich interwencji mogą sięgać od kilkuset do nawet kilkudziesięciu tysięcy euro.

Dlatego warto zadbać o polisę turystyczną, która pokryje ewentualne koszty związane z nieprzewidzianym zdarzeniem i skróci czas oczekiwania na otrzymanie odpowiednich świadczeń. PIU przypomina, że koszt takiej ochrony na czas tygodniowego wyjazdu do kraju Unii Europejskiej to zaledwie ok. 100 zł.

Gdy dzieci wyjeżdżają na ferie np. do profesjonalnych szkółek narciarskich za granicą, rodzice powinni sprawdzić, czy organizator oferuje odpowiednie ubezpieczenie turystyczne.
Jeżeli wyjazd organizuje biuro turystyczne, to jest ono zobowiązane zapewnić uczestnikom ubezpieczenie kosztów leczenia oraz NNW. Przepisy nie określają jednak sumy ubezpieczenia – jej wybór należy do zainteresowanych.

W pakietach oferowane są też dodatkowe ubezpieczenia, które mogą okazać się bardzo przydatne turystom, np. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, bagażu czy ryzyka rezygnacji z wyjazdu.

Zazwyczaj w ramach ubezpieczenia turystycznego do wyboru są dwie opcje uprawianego sportu (amatorski lub wyczynowy), a każdy ubezpieczyciel w inny sposób definiuje, czym one się różnią, często wskazując konkretne dyscypliny w OWU. Dlatego warto zapoznać się z warunkami przed podpisaniem umowy.

 

MZ

Udostępnij

Popularne tagi

+ Rozwiń

Porównuj i oszczędzaj!

Mądrze wybieraj ubezpieczenie: komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne, życia i zdrowia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki

Sprawdź

 

Chcesz ubezpieczyć się osobiście?

Spotkaj się z naszym doradcą.

Znajdź placówkę