Rosną wypłaty odszkodowań i świadczeń

Małgorzata Zalewska Małgorzata Zalewska
Opublikowano: 09.08.2017, w kategorii:

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opublikował roczny raport za 2016 r. Z dokumentu wynika, że nieznacznie spadła ilość wypłat odszkodowań i świadczeń z ubezpieczeń obowiązkowych, a ich całkowita kwota wzrosła. Natomiast ubiegłoroczne przychody UFG były o przeszło 40 mln zł wyższe w stosunku do roku 2015, co należy wiązać głównie z wyższymi przychodami z tytułu składek.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) zajmuje się wypłatą odszkodowań i świadczeń ofiarom wypadków spowodowanych przez nieubezpieczonych właścicieli pojazdów oraz nieubezpieczonych rolników, zaspakaja również roszczenia poszkodowanych, w przypadku, gdy sprawca jest nieznany. W minionym roku Fundusz przyjął ogółem 6537 szkód. Z czego zdecydowana większość, bo aż 99,1%, to szkody z komunikacyjnego OC.

Z obowiązkowych ubezpieczeń Fundusz wypłacił 5289 odszkodowań i świadczeń. To o 4,2% mniej w porównaniu z 2015 rokiem. Blisko 80% wszystkich świadczeń dotyczyło szkód spowodowanych przez nieubezpieczonych sprawców, pozostałe nieco ponad 20% odszkodowań wypłacono za szkody wyrządzone przez niezidentyfikowanych sprawców. Suma wszystkich odszkodowań, świadczeń oraz rent wypłaconych przez UFG w ubiegłym roku sięgnęła kwoty 94,5 mln zł. To o 5,1 mln zł (5,6%) więcej niż w 2015 r. Według informacji podanych przez Fundusz wzrost należy tłumaczyć przede wszystkim wzrostem wypłat z tytułu świadczeń rentowych.

UFG w ramach statutowej działalności odpowiada także za kontrolę spełniania obowiązku ubezpieczenia i windykację opłat za uchylenie się od tego obowiązku. Z tytułu opłat karnych w 2016 r. Fundusz odnotował przychody o wysokości 136,4 mln zł, niemal w całości (99,97%) złożyły się na nie opłaty nakładane za brak komunikacyjnego OC.

Łączne przychody UFG w minionym roku wyniosły 358,3 mln zł. To 13,1% wzrost w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Odnotowany poziom przychodów w głównej mierze należy tłumaczyć wyższymi wpływami z tytułów składek (aż 35,9% wzrost rok do roku).

MZ

Polecane wpisy z tej kategorii

Popularne tagi

Mogą spodobać Ci się również

Dlaczego kierowcy płacą więcej za OC?

Dlaczego kierowcy płacą więcej za OC?

Gdzie po najlepsze ubezpieczenie szyb?

Gdzie po najlepsze ubezpieczenie szyb?

„Czarny scenariusz?” – Motocykl

„Czarny scenariusz?” – Motocykl