Aktualności9 sierpnia 2017

Rosną wypłaty odszkodowań i świadczeń

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opublikował roczny raport za 2016 r. Z dokumentu wynika, że nieznacznie spadła ilość wypłat odszkodowań i świadczeń z ubezpieczeń obowiązkowych, a ich całkowita kwota wzrosła. Natomiast ubiegłoroczne przychody UFG były o przeszło 40 mln zł wyższe w stosunku do roku 2015, co należy wiązać głównie z wyższymi przychodami z tytułu składek.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) zajmuje się wypłatą odszkodowań i świadczeń ofiarom wypadków spowodowanych przez nieubezpieczonych właścicieli pojazdów oraz nieubezpieczonych rolników, zaspakaja również roszczenia poszkodowanych, w przypadku, gdy sprawca jest nieznany. W minionym roku Fundusz przyjął ogółem 6537 szkód. Z czego zdecydowana większość, bo aż 99,1%, to szkody z komunikacyjnego OC.

Z obowiązkowych ubezpieczeń Fundusz wypłacił 5289 odszkodowań i świadczeń. To o 4,2% mniej w porównaniu z 2015 rokiem. Blisko 80% wszystkich świadczeń dotyczyło szkód spowodowanych przez nieubezpieczonych sprawców, pozostałe nieco ponad 20% odszkodowań wypłacono za szkody wyrządzone przez niezidentyfikowanych sprawców. Suma wszystkich odszkodowań, świadczeń oraz rent wypłaconych przez UFG w ubiegłym roku sięgnęła kwoty 94,5 mln zł. To o 5,1 mln zł (5,6%) więcej niż w 2015 r. Według informacji podanych przez Fundusz wzrost należy tłumaczyć przede wszystkim wzrostem wypłat z tytułu świadczeń rentowych.

UFG w ramach statutowej działalności odpowiada także za kontrolę spełniania obowiązku ubezpieczenia i windykację opłat za uchylenie się od tego obowiązku. Z tytułu opłat karnych w 2016 r. Fundusz odnotował przychody o wysokości 136,4 mln zł, niemal w całości (99,97%) złożyły się na nie opłaty nakładane za brak komunikacyjnego OC.

Łączne przychody UFG w minionym roku wyniosły 358,3 mln zł. To 13,1% wzrost w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Odnotowany poziom przychodów w głównej mierze należy tłumaczyć wyższymi wpływami z tytułów składek (aż 35,9% wzrost rok do roku).

MZ

Udostępnij

Popularne tagi

+ Rozwiń

Porównuj i oszczędzaj!

Mądrze wybieraj ubezpieczenie: komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne, życia i zdrowia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki

Sprawdź

 

Chcesz ubezpieczyć się osobiście?

Spotkaj się z naszym doradcą.

Znajdź placówkę