Aktualności27 marca 2019

OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (ppm) z coraz niższym tempem wzrostu sprzedaży

W 2018 roku po raz kolejny odnotowano wzrost wartości rynku ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów (OC ppm.). Jak wynika z analizy danych zawartych w sprawozdaniu z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) w ostatnim kwartale 2018 roku, tempo wzrostu jednak znacznie wyhamowało.

Opracowanie UFG może być podstawą do szacunków, że w 2018 roku 29 zakładów prowadzących działalność w Polsce uzbierało łącznie 15 332,9 mln zł składek brutto z OC ppm., co stanowi wzrost o 2,33% względem poprzedniego roku, kiedy suma ta wynosiła 14 983,53 mln zł. Dane ujęte w analizie potwierdzają wyraźne spowolnienie tempa wzrostu przychodów z obowiązkowych polis komunikacyjnych. Po pierwszych 3 kwartałach ubiegłego roku było ono na poziomie 3,14%, natomiast po pierwszym półroczu wynosiło aż 4,7%.

Pierwszą dziesiątkę największych towarzystw w dziale obowiązkowych polis komunikacyjnych tworzy kolejno: PZU SA z rocznym przypisem składki plasującej się na poziomie 4568,64 mln zł, TUiR Warta z wynikiem przypisuj składki 2773,15 mln zł oraz STU ERGO Hestia – 2329,89 mln zł. Następne miejsca zajmują: AXA Ubezpieczenia TUiR, Link4, Generali TU, Compensa TU, TUiR Allianz Polska, UNIQA TU i TUW „TUW”.

WT

Udostępnij

Popularne tagi

+ Rozwiń

Porównuj i oszczędzaj!

Mądrze wybieraj ubezpieczenie: komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne, życia i zdrowia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki

Sprawdź

 

Chcesz ubezpieczyć się osobiście?

Spotkaj się z naszym doradcą.

Znajdź placówkę