Dokumenty Rzecznika Finansowego

Rzecznik Finansowy to instytucja, do której mogą zgłosić się (np. składając skargę) zarówno poszkodowani, jak i ubezpieczyciele oraz strony kupowanych na polskim rynku ubezpieczeń.

Postępowanie przed Rzecznikiem Finansowym

Zawiadomienia i oświadczenia dotyczące umowy ubezpieczenia

Likwidacja szkody przez zakład ubezpieczeń

Postępowanie sądowe